Press
29 Nov, 2022

Kontigo Care AB: Kontigo Care: Valberedning inför årsstämma 2023

Valberedningens ledamöter inför årsstämma 2023 har nu utsetts

I enlighet med årsstämmans beslut har styrelsens ordförande utsett en valberedning i Kontigo Care AB. De tre röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna skall erbjudas att utse ledamöter i valberedningen. Företrädaren för den största ägaren skall vara sammankallande.

Valberedningen består av Johannes Köpple (sammankallande), Mårten Karlsson och Erik Fichtelius.

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämma, och i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Årsstämma för Kontigo Care AB kommer att hållas tisdagen den 30 maj 2023, kl. 11:00. Aktieägare som vill kontakta valberedningen kan göra det via e-post till info@kontigocare.comeller med brev till Kontigo Care AB, Valberedningen, Påvel Snickares Gränd 12, 753 20 Uppsala. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 18 april 2023.

För mer information, vänligen kontakta:  Ove Joanson, Styrelseordförande, telefon: 46 (0)70 590 31 58
Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80,     E-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com
Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care" eller "Bolaget") har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.