Nyhet
5 Nov, 2022

Meltrons företrädesemission - Allt du behöver veta!

Den 9 november 2022 stänger teckningsperioden för belysningsbolaget Meltron. Bolaget lämnar ett utmanande verksamhetsår bakom sig vilket har speglats i aktiekursen som är ned ca 80 procent över perioden. Mycket kan dock komma att vända till det bättre efter ett substantiellt kostnadsreduceringsprogram, en välrenommerad kundbas i norra Europa samt en nytillsatt dynamisk ledning. Även den gröna omställningens ESG-trender ger stöd till bolaget men för att säkerställa tillräckligt rörelsekapital de nästkommande 12 månaderna behöver Meltron stärka sin kassa. Om Meltron når framgång med den utstakade vägen menar bolaget att förutsättningarna är goda för att bolaget är kassaflödesneutrala redan Q4-23.

Meltron företrädesemission analys

Nedan har vi sammanställt det material som vi har publicerat om Meltron samt Meltrons egna investeringsprospekt. Läs mer om Meltrons pågående företrädesemission nedan! 

Meltron:

Ta del av Meltrons teckningserbjudande här 

Teaser

Meltron Memorandum

Anmälningssedel för tecknings av aktier utan företrädesrätt

Teckna med mobilt bank-ID hos Aktieinvest här

TradeVenue:

→ Nyhet om Meltrons emission:Nyemission Meltron

→ Emissionsartikel om Meltrons pågående emission:Meltrons nyemission garanterar ljus i höstmörkret

Meltrons erbjudande i sammandrag:

✓ Villkor: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. För varje femtal (5) teckningsrätter ges rätt att teckna fjorton (14) nya aktier.

✓ Teckningskurs: 0,10 SEK per aktie

✓ Emissionslikvid: 16,1 MSEK

✓ Tillägg riktad emission: Styrelsen har rätt att i omedelbar anslutning till emissionen emittera upp till ytterligare 5,0 MSEK i en riktad emission till samma villkor som erbjudandet.

✓ Teckningstid: 26 oktober - 9 november 2022

✓ Teckningsförbindelser och emissionsgarantier: säkerställd till ca 70%

 

Per dagen för memorandumet finns 57 643 866 aktier utestående i bolaget där varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 SEK.

emission meltron aktie

 

Kort om Meltron

Meltron är ett skandinaviskt teknikbolag som utvecklar, producerar och säljer avancerade belysningssystem. Produktkatalogen bygger på över 20 år av forskning och tillämpning inom LED-design där bolagets lösningar är upp till 80% så energieffektiva som konventionell belysning. Till det kommer ekologiska fördelar, lång produktlivslängd och minimalt med underhåll.

 

---------------------------------------

Ordförande: Göran Lundgren

VD: Lars Aikala

Ticker: $MLTR

Lista: Nordic SME Sweden

----------------------------------------

avanza meltron analys

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.