Redaktionen
5 Nov, 2022
Meltrons företrädesemission

Meltrons företrädesemission - Allt du behöver veta!

Uppdaterad:
21 Mar, 2023

Den 9 november 2022 stänger teckningsperioden för belysningsbolaget Meltron. Bolaget lämnar ett utmanande verksamhetsår bakom sig vilket har speglats i aktiekursen som är ned ca 80 procent över perioden. Mycket kan dock komma att vända till det bättre efter ett substantiellt kostnadsreduceringsprogram, en välrenommerad kundbas i norra Europa samt en nytillsatt dynamisk ledning. Även den gröna omställningens ESG-trender ger stöd till bolaget men för att säkerställa tillräckligt rörelsekapital de nästkommande 12 månaderna behöver Meltron stärka sin kassa. Om Meltron når framgång med den utstakade vägen menar bolaget att förutsättningarna är goda för att bolaget är kassaflödesneutrala redan Q4-23.

Meltrons emission

Nedan har vi sammanställt det material som vi har publicerat om Meltron samt Meltrons egna investeringsprospekt. Läs mer om Meltrons pågående företrädesemission nedan!

TradeVenue om Meltron

Meltrons erbjudande i sammandrag:

  • Villkor: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. För varje femtal (5) teckningsrätter ges rätt att teckna fjorton (14) nya aktier.
  • Teckningskurs: 0,10 SEK per aktie
  • Emissionslikvid: 16,1 MSEK
  • Tillägg riktad emission: Styrelsen har rätt att i omedelbar anslutning till emissionen emittera upp till ytterligare 5,0 MSEK i en riktad emission till samma villkor som erbjudandet.
  • Teckningstid: 26 oktober - 9 november 2022
  • Teckningsförbindelser och emissionsgarantier: säkerställd till ca 70%
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.