Nyhet
21 Dec, 2023

METACON: AVSER GENOMFÖRA FÖRETRÄDESEMISSION 120 MLN KR (OMS)

Uppdaterad:
21 Dec, 2023

(Omsändning: skickades första gången på onsdagskvällen, samt tillägg i form av tredje stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i Metacon avser att genomföra en företrädesemission av units om 120 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Inräknat de nya större satsningar som bolaget planerar att göra är bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna.

Teckningsåtaganden från personer och styrelsen uppgår till 2,4 miljoner kronor och därtill har bolaget erhållit garantiåtaganden om 97,6 miljoner kronor.

För att säkerställa finansieringsbehovet för januari och februari har ett brygglån tagits på 10 miljoner kronor.

Nettolikviden från företrädesemissionen avses användas till återbetalning av brygglån, internationell expansion och kapacitetsuppbyggnad i strategiska projekt, stärkt organisation, rörelsekapitaländamål och utveckling av partnerskap.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 5 februari 2024 till och med den 19 februari 2024. Fullständiga villkor förväntas kommuniceras omkring den 25 januari 2024.

Företrädesemissionen består av nya aktier och teckningsoptioner av serie TO1.

Om emissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas kan bolaget tillföras ytterligare cirka 60 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Datumet för publiceringen av bokslutskommunikén senareläggs till 28 mars.

En extra bolagsstämma planeras att hållas omkring den 24 januari 2024 för att bemyndiga styrelsen att besluta om företrädesemissionen.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.