Nyhet
3 Apr, 2024

NOBIA: TECKNINGSKURS 2:50 KR I FÖRETRÄDESEMISSION

Uppdaterad:
3 Apr, 2024

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Teckningskursen i Nobias företrädesemission har fastställts till 2:50 kronor per aktie. För varje aktie erhålls en teckningsrätt och en teckningsrätt berättigar teckning av tre nya aktier.

Det framgår av prospektet.

Det innebär att Nobia tillförs cirka 1.262 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader vid fullteckning.

Syftet med företrädesemissionen, som meddelades i februari, är att finansiera färdigställandet av Jönköpingsfabriken och stärka balansräkningen för att ge operativ och finansiell flexibilitet.

Nobias största aktieägare Nordstjernan, If Skadeförsäkring och Fjärde AP-fonden, som tillsammans innehar drygt 45 procent av kapitalet och rösterna, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen. De har också ingått garantiåtaganden avseende resterande del av emissionen.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.