Press
1 Apr, 2024

Ny artikel med Attanas teknik för att förstå hur virus kan infektera celler

Uppdaterad:
1 Apr, 2024

Vi är glada över att ha varit en del av ett viktigt forskningsprojekt som studerar hur ett virus kan infektera mänskliga celler. I artikeln "Crimean-Congo hemorrhagic fever virus uses LDLR to bind and enter host cells (https://www.nature.com/articles/s41564-024-01672-3)" visar Vanessa Monteil, Shane Wright och medarbetare vid Karolinska Institutet hur Krim-Kongo blödarfebervirus kan komma in i celler med hjälp av lipoprotein receptorer (LDLR) och glykoproteiner som skapar starka interaktioner mellan viruset och human celler. Attana-teknologin användes för att bestämma affinitet och kinetik och för att förstå olika glykoproteiners roll.

Krim-Kongo blödarfebervirus sprids primärt till människor via fästingbett, men även människor kan smitta varandra. Vanligtvis får infekterade individer feber och smärta men i värst fall kan det leda till organsvikt och död. Den aktuella publikationer ingår i ett större projekt  (https://nyheter.ki.se/lovande-lakemedelskandidater-mot-krim-kongo-blodarfeber-identifierade)som leds av Docent Ali Mirazimi och syftar till att ta fram läkemedel mot viruset.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.