Press
10 Nov, 2023

Nyfosa påkallar förtida inlösen av utestående obligationer 2021/2024

Uppdaterad:
10 Nov, 2023

Nyfosa AB (publ) (”Bolaget”) har idag påkallat förtida inlösen av sitt befintliga obligationslån (nominellt utestående belopp på 275 MSEK) med ISIN SE0015811385 (”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). Obligationerna kommer att den 6 december 2023 (”Inlösendagen”) bli återköpta till ett pris motsvarande 100,00 procent av det nominella beloppet plus upplupen men obetald ränta upp till och inklusive Inlösendagen (”Inlösenbeloppet”). Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som på arbetsdagens slut den 29 november 2023 är registrerad som innehavare av Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med Förtida Inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm. En underrättelse om Förtida Inlösen kommer att sändas till de per den 9 november 2023 direktregistrerade ägarna av Obligationer enligt skuldboken. Underrättelsen om Förtida Inlösen kommer även att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.nyfosa.se.

Efter genomförande av Förtida Inlösen har Bolaget inga obligationsförfall under 2024. Av total låneportfölj kommer obligationslånen att stå för endast cirka 5,5 procent, vilket motsvarar 1 350 MSEK med förfall 2025 och 2026.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.