Press
22 Sep, 2023

Nyfosas ordförande, Johan Ericsson, avböjer omval

börsnotering
Uppdaterad:
22 Sep, 2023

Johan Ericsson avböjer omval som styrelseordförande i Nyfosa AB. Ericsson kvarstår som styrelsens ordförande till årsstämman den 23 april 2024.

  • Jag har informerat Nyfosas valberedning att jag avser att lämna Nyfosas styrelse i samband med nästa årsstämma. Jag avser att framgent fokusera på mitt ordförandeskap i Fastighetsbolaget Emilshus AB där jag också har en för mig betydande ägarandel. Därtill kommer en rad andra styrelseuppdrag, säger Johan Ericsson.
  • Johan har varit ledamot av styrelsen sedan börsnoteringen i november 2018 och varit ordförande sedan maj 2019. Johan har med sin stora erfarenhet från fastighetstransaktioner bidragit till att bygga Nyfosas portfölj av fastigheter med starka kassaflöden i olika segment och marknader. Johan har lett styrelsearbetet på ett utmärkt sätt. Även om Johan fortsätter som ordförande till årsstämman med full kraft vill jag ta tillfället i akt att tacka honom för hans insatser, säger Johannes Wingborg, ordförande för valberedningen.


För mer information, vänligen kontakta:
Johannes Wingborg, valberedningens ordförande, tel 08-588 407 03

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2023 kl. 10:50 CEST.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.