Press
15 Nov, 2023

Penser Access: Upprepar guidning, men med lägre visabilitet - Irisity

Uppdaterad:
15 Nov, 2023

Rapport i linje med given guidning
Omsättningen i kvartalet uppgick till 32,3 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 143% y/y. Den starka tillväxten är hänförlig till att bolaget nu ser stora projektintäkter då MRR är oförändrat q/q och sjunker med 0,2 mkr y/y. EBITDA uppgick till 1,4 mkr, siffran var lägre än vad som krävs för att nå våra helårsestimat. Bolaget bibehåller sin guidning för Q4 om att omsättningen väntas uppgå till 37–42 mkr, dock med högre osäkerhet än tidigare givet det rådande kriget i Mellanöstern, en viktig marknad samt hemvist för stora delar av bolaget.

Tar höjd för en osäker omvärld
Vi väljer att ta höjd för den osäkerhet som bolaget flaggar för i omvärlden genom att sänka våra estimat för Q4-försäljningen till 34 mkr, en sänkning med 4%. Givet att aktiveringar och övriga intäkter var högre än våra estimat i Q3 blir totala intäkter för året oförändrade. EBITDA sjunker till 0 mkr, givet att vi antagit en konstant kostnadsbas. Under perioden 2024–2025 sänker vi våra estimat för totala intäkter med 4,3%. Då vi bibehåller våra prognoser för kostnadsbas sjunker EBITDA 2024 med 8% och 5% 2025.
 
Bibehåller motiverat värde
Trots den ökade osäkerheten i närtid anser vi att Irisity har tagit många steg i rätt riktning under kvartalet. Detta baserar vi på följande 1) Bolaget har slutit sitt första OEM avtal med det amerikanska säkerhetsbolaget Indentiv, vilket bekräftar den strategi som den nya ledningen kommunicerat. 2) Lansering av den första skräddarsydda AI-algoritmen, ”2 men on a motorcycle”. Vi anser att dessa två nyheter gör oss trygga i vår långsiktiga syn på Irisity. Baserat på detta lämnar vi vårt motiverade värde oförändrat. De justeringar vi gör av försäljningsestimaten påverkar endast värderingen inom vårt intervall för motiverat värde.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 15-11-2023 kl. 08:32: https://docs.penser.se/research/5029-C/irisq3.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/ 
 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.