Redaktionen
31 Oct, 2023
Quickbit betalningslösningar stor potential

Quickbit - ett svenskt fintechbolag inom betalningslösningar som har stor potential

Uppdaterad:
4 Jan, 2024

Quikbit grundades 2016 och erbjuder användarvänliga samt pålitliga betalningslösningar som till exempel förenklar användningen av kryptovaluta inom e-handel för både konsumenter och företag. Företagets affärsmodell är skalbar och företaget har sedan start hanterat transaktioner till ett värde över tiotals miljarder kronor. För närvarande genomför bolaget en företrädesemission där teckningsperioden löper mellan den 20:e oktober och den 6:e november.

Marknaden för företagets tjänster har vuxit stadigt på senare år och den beräknas att fortsätta växa kraftigt i framtiden. Enligt analysföretaget Grand View Research uppgick den globala kryptoplånboksmarknaden till cirka 8,4 miljarder USD 2022 och förväntas ha en årlig tillväxt på ungefär 25% fram till 2030.

På sistone har transaktionsvolymen för företaget dock minskat, samtidigt som majoriteten av företagets omsättning historiskt sett har härrört sig från samarbeten med en eller ett fåtal partners, där dessa har förmedlat betalningsuppdrag från e-handelsföretag till bolaget. På grund av detta har styrelsen bestämt sig för att förändra sitt arbetssätt för att kunna kapitalisera på den nuvarande marknadssituationen. Kortfattat handlar förändringsarbetet om att både etablera flera direkta relationer med kunder och att erbjuda ett större utbud av tjänster, däribland hantering av drifts- och supportfrågor.

Genom att genomföra dessa åtgärder bedömer styrelsen att Quickbit har möjligheter att flerdubbla transaktionsvolymer och marginaler, jämfört med bolagets tidigare positionering. Vi på TradeVenue ser också dessa åtgärder som positiva eftersom de förbättrar företagets möjligheter att skapa en mer diversifierad kundbas samt förbättra försäljningen genom ett ökat tjänsteutbud. Enligt vår bedömning kommer detta troligtvis leda till både en förbättrad lönsamhet och minskad bolagsrisk. 

Sammanfattning av teckningserbjudande

  • Villkor: För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 18 oktober erhålls nio (9) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. 
  • Teckningsperiod: 20 oktober - 6 november 2023
  • Handel med teckningsrätter: 20 oktober - 1 november 2023
  • Emissionsbelopp före emissionskostnader: ca 32,5 MSEK
  • Emissionsbelopp efter emissionskostnader: ca 27,2 MSEK
  • Antal aktier före emission:  88 460 736
  • Antal aktier efter emission: 168 075 398
  • Utspädning: ca 47% vid 100% fulltecknande
  • Teckningskurs: 0,41 kr per aktie
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.