Press
1 Sep, 2023

Railway Metrics and Dynamics Sweden: Nya regeringsuppdraget till Trafikverket löses med svensk innovativ teknik

Uppdaterad:
1 Sep, 2023

"Det svenska järnvägsnätet måste förbättras", säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson. Regeringen gav därför i förra veckan Trafikverket ett nytt uppdrag att förbättra järnvägsunderhållet. Ministern nämnde möjligheten att använda data från gående tåg - en lösning utvecklad av svenska Railway Metrics and Dynamics.

Järnvägsunderhållet behöver bli effektivare för att järnvägen ska bli mer robust och tågen punktligare, anser Regeringen. Därför har Regeringen nu gett ett nytt uppdrag till Trafikverket, vilket bland annat innebär att myndigheten ska redovisa hur de ökar sin kunskap om järnvägen. Vid presskonferensen där infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) presenterade uppdraget, lyfte ministern fram svenska företag som möjliggör förebyggande underhåll.
- Genom att använda data från gående tåg kan man få information om när det behövs underhåll, sa Andreas Carlson i en intervju med SVT Rapport efter presskonferensen.

Exakt detta gör det svenska bolaget Railway Metrics and Dynamics, som är upphandlad leverantör till Trafikverket för innovationer kring mätning av järnvägsanläggningen från järnvägsfordon. 

Genom att ingå avtal med olika fordonsägare, som kör tåg på den svenska järnvägen, kan Railway Metrics and Dynamics placera ut sina patenterade sensorer på tåg, vilka i sin tur samlar in data om hälsan på den svenska järnvägen till Trafikverket. Denna data ger en detaljkunskap om hur de svenska järnvägarna mår, vilket i sin tur gör det möjligt att sätta in förebyggande underhåll i rätt tid, innan ett fel uppstår.

- Med teknik från Railway Metrics and Dynamics är det möjligt att uppnå det som Regeringen nu efterfrågar. Vi har redan kommit en bra bit i detta arbete i samarbete med Trafikverket, säger Jan Lindqvist, vd på Railway Metrics and Dynamics.

Läs mer: Miljonavtal med Trafikverket undertecknat (https://news.cision.com/se/railway-metrics-and-dynamics-sweden/r/miljonavtal-med-trafikverket-undertecknat,c3706208)
Läs mer: Regeringsuppdrag att redovisa åtgärder för att stärka järnvägsunderhållets genomförande och järnvägstrafikens robusthet, tillförlitlighet och punktlighet (https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2023/08/uppdrag-att-redovisa-atgarder-for-att-starka-jarnvagsunderhallets-genomforande-och-jarnvagstrafikens-robusthet-tillforlitlighet-och-punktlighet/)
 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.