Press
8 Dec, 2022

Redsense: Styrelseledamot avgår på egen begäran

Redsense Medical AB (publ.) meddelar idag att Bo Unéus har informerat styrelsen att han avgår på grund av hälsoskäl. Bo Uneus har varit en del av Redsense Medicals styrelse sedan 2014.

"Jag vill på styrelsens vägnar rikta ett varmt tack till Bo för hans förtjänstfulla insatser och bidrag till Redsense Medicals utveckling under sin tid i styrelsen och önskar honom allt gott", kommenterar Patrik Byhmer styrelseordförande i Redsense Medical AB (publ.)

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.