Press
18 Jan, 2024

SensoDetect AB: Etiskt godkännande för forskningsstudie inom autism i Saudiarabien innebär startskottet för en bred lansering i Mellanöstern.

Uppdaterad:
18 Jan, 2024

SensoDetects avtal med Dr Saleh, som signerades i slutet av december 2023, har nu lett till ett godkännande från den etiska kommitteen på Princess Noura University Hospital i Riyadh, Saudiarabien, vilket innebär att studien "Early, objective detection of autism" kan startas upp.

"I och med uppstarten av studien "Early, objective detection of autism" har nu den sista biten fallit på plats. Vi har nu en komplett palett för att nå ut med vår produkt snabbare och bredare i Mellanöstern", säger SensoDetect's VD PA Hedin.

Studiens syfte är att validera SensoDetect's metod som ett objektivt kvalitativt sätt screena nyfödda för autism och på så sätt kunna bidra till en minskad psykisk ohälsa på längre sikt. Målet med studien är etablera autismscreening som en obligatorisk del av de hörseltest som görs på alla nyfödda barn i Saudiarabien.

"Jag tror på ett positivt resultat för målgruppen nyfödda då tidigare studier visat positiva resultat på barn från 6 års ålder. Det är dock viktigt att dessa resultat signifikant säkerställs och dokumenteras även för målgruppen nyfödda." fortsätter SensoDetect's VD PA Hedin.

I samband med signeringen av Dr Saleh och autismstudien har även intresset för SensoDetects övriga tjänster inom hörsel och mental hälsa fortsätt att öka i allt snabbare takt.

"Detta glädjande och viktiga steg ligger inte bara till grund för vår expansion i Saudiarabien, utan kommer även fungera som en accelerator för vår lansering i redan tilltänkta länder som U.A.E., Jordanien, Oman, Bahrain, Qatar, och Kuwait. På intäktssidan förväntar jag mig en stadigt växande kurva i mellanöstern under 2024 med en kraftigt accelererad tillväxt under 2025." avlutar SensoDetect's VD PA Hedin.

Fakta

Studien, Early, objective detection of autism

Mer information om studien och dess teammedlemmar kommer att tillkännages i samband med öppningsceremonin för autismstudien "Tidig, objektiv upptäckt av autism" vid Princess Noura University, Riyadh, Saudiarabien, under Q1 2024.

Dr Saleh

Medical Doctor, direktör på King Abdullah bin Abdulaziz University Hospital (KAAUH), Surveyor på Saudi Central Board For Accreditation of Health Care Institutions (CBAHI) och medlem av Saudi Health Council (SHC).

Saudi Health Council (SHC)

SHC fastställer regler som säkerställer samordning och integration mellan hälsorelaterade myndigheter för att förbättra hälso- och sjukvården i Saudiarabien. Generalsekreteraren för Saudi Health Council (SHC), Dr. Nahar bin al-Azemi, förvaltar bland annat den av Saudiarabiens kung Salman bin Abdulaziz Al Saud godkända nationella policy för nationell undersökning av autismspektrumstörning, vars mål är att implementera organiserade rutiner för att avslöja autismspektrumstörningar i så tidiga skeden som möjligt.

Om Princess Nourah bint Abdulrahman University's (PNU) sjukhus, King Abdullah bin Abdulaziz University Hospital (KAAUH)

King Abdullah bin Abdulaziz University Hospital är ett 406-bäddssjukhus, ackrediterat av JCIA och CBHAI. För närvarande finns det centra för spetskompetens inom kvinnors hälsa, pediatrisk hälsa och ungdomars hälsa, inklusive ett Child Development Center som specialiserat sig på autism och uppmärksamhetsstörningar. Organisationen har påbörjat resan till Magnet-erkännande, en ackreditering som tilldelas exceptionella hälsovårdsorganisationer. KAAUH ligger på Princess Nourah bint Abdulrahman University campus, som har 20 högskolor med 121 akademiska program, PNU är en förstklassig akademisk institution dedikerad till att utexaminera exceptionella, högt kvalificerade specialister baserat på internationella standarder. Sjukhuset invigdes officiellt den 28 mars 2017. Dessutom är campus värd för ett imponerande Health Sciences Research Center och det största simuleringscentret i Mellanöstern.

Arabian Trade House (ATH)

Arabian Trade House grundades 1978 och har vuxit till att bli ett pålitligt namn inom den medicinska distributionssektorn i Mellanöstern. Deras expertis ligger i distributionen av medicinsk utrustning, förbrukningsvaror, läkemedel och industriell/life science-utrustning i hela Saudiarabien och den bredare Gulfregionen. Centralt i företagets verksamhet är deras uppdrag: att förbättra hälsan och välbefinnandet i GCC och Mellanöstern. ATH tillhandahåller förstklassiga hälsovårdstjänster, utbildning och utbildning. Genom att hålla sig i linje med de senaste medicinska standarderna, strävar ATH efter att tillhandahålla tjänster som gör skillnad för att stå redo att möta de olika medicinska behoven i Mellanösternsamhället.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.