Press
21 Mar, 2024

Sista dag i utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 7 i Medimi AB (publ) är imorgon, den 22 mars 2024

Uppdaterad:
21 Mar, 2024

Medimi AB (publ) ("Medimi" eller "Bolaget") emitterade under 2022 teckningsoptioner av serie TO 7. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1,02 nya aktier i Bolaget till teckningskursen 0,02 SEK per aktie.

Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 7 pågår från och med den 11 mars 2024 till och med den 22 mars 2024. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 7 i Medimi var igår, onsdagen den 20 mars 2024.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 22 mars 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs aktiv teckning av aktier. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 22 mars 2024.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, Teckningsoptioner av serie TO7 - Medimi (medimiab.com) (https://www.medimiab.com/for-investerare/teckningsoptioner-av-serie-to7/)

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 7:

- Utnyttjandeperiod: 11 mars 2024 - 22 mars 2024.

- Teckningskurs: 0,02 SEK per aktie.

- Emissionsvolym: 96 133 460 teckningsoptioner av serie TO 7.

- Vid fullt utnyttjande nyemitteras 96 133 460 aktier som kan tillföra upp till cirka 1,9 MSEK före emissionskostnader.

- Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 22 mars 2024 förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs aktiv teckning av aktier.

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare samt Aqurat Fondkommission AB emissionsinstitut till Medimi i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 7.

För ytterligare information

Johan Wiesel, VD
mail johan.wiesel@medimiab.com

mobil +46 (0)76 117 97 93

Om Medimi AB

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

För mer information, besök www.medimiab.com.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.