Press
31 May, 2023

Swedbank köper de första svenska biodiversitetskrediterna

Uppdaterad:
31 May, 2023

Swedbank har i ett unikt forskningsinitiativ för att främja biodiversitet köpt de första svenska biodiversitetskrediterna av Orsa Besparingsskog. Krediterna är ett innovativt sätt för skogsägare att få ersättning för att bevara och främja höga naturvärden, och samtidigt ger det företag möjlighet att investera i naturvård och biologisk mångfald.

- Att bevara biologisk mångfald och återställa ekosystem är avgörande. Som bank kan vi stödja forskning och vara med och utveckla innovativa finansiella lösningar och metoder för att främja biologisk mångfald, och ser att systemet med biodiversitetskrediter kan vara en väg fram, säger Ulf Möller, ansvarig för Skog och Lantbruk på Swedbank.

Konkret handlar det om att skapa ekonomiska incitament för skogsägare att bevara och utveckla skog med höga naturvärden. De biodiversitetskrediter som Swedbank köper är utvecklade inom ramen för ett forskningsprojekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet och är geografiskt lokaliserade inom Orsa Besparingsskogs marker. 

- Genom biodiversitetskrediter skapas ekonomiska incitament för skogsägare att bevara och utveckla skog med höga naturvärden. De kan nämligen fungera som en alternativ inkomstkälla för skogsägare där de får avkastning från skogen utan att avverka den, alternativt sköta skogen med andra metoder jämfört med konventionellt skogsbruk. De skulle även kunna köpas och säljas av företag och organisationer som vill investera i naturvård och på så sätt främja biologisk mångfald, säger Ulf Möller. 

Med hjälp av en naturvårdsinventering av ett område på 13 hektar har man lokaliserat 91 krediter totalt. Avtalet löper över 20 år och vart femte år gör en oberoende tredje part en uppföljande naturvårdsinventering för att utvärdera utvecklingen av områdets djur- och växtliv. 

Genom projektet hoppas Swedbank kunna bidra till ökad kunskap och förståelse för hur finansiella institutioner tillsammans med andra aktörer kan utveckla incitament för att bevara och utveckla biologisk mångfald. 

Läs mer om Swedbanks arbete med biologisk mångfald här (https://www.swedbank.com/sv/hallbarhet/miljo-och-klimat/biologisk-mangfald.html). 

Kontakt:
Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk, 070-250 05 94
Hannes Mård, pressansvarig, 073-075 41 95

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.