Press
1 Jun, 2023

Swedbank: PMI föll till 40,6 i maj - köldknäpp i industrin

Uppdaterad:
1 Jun, 2023

· PMI-total noterades till 40,6 i maj vilket är den lägsta nivån på tre år, och tionde månaden i rad som indexet är utanför tillväxtzonen (under 50-nivån). Det är en överraskande stor och bred nedgång och visar att industrikonjunkturen fortsätter att försvagas, vilket vi även ser i omvärlden och inte minst i euroländerna, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. 

  • Nedgången i maj var bred där fyra av fem delindex drog ned PMI-total. Delindex för orderingång svarade för det största negativa bidraget följt av sysselsättning, produktion och leveranstider medan lager gav ett positivt bidrag.   
  • Företagen fortsätter att skruva ned sina produktionsplaner. Index för produktionsplaner sjönk i maj till 47,8, vilket är den lägsta nivån sedan pandemiåret 2020. 
  • Index för rå- och insatsvarupriser föll till 36,6 i maj från 40,7 i april.  Det står alltmer klart att pristrycket från leverantörsledet minskar i snabb takt i och med en svagare industrikonjunktur och bättre fungerande leveranskedjor. Något som redan har lett till lägre producentpriser och som på sikt kan minska inflationen under 2023, säger Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen gjordes mellan 11-29 maj.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 3 juli 2023

Kontakt:
Jörgen Kennemar (jorgen.kennemar@swedbank.se),Swedbank Group Communication, tfn 070-643 83 29
Anette Lindbom (silfonline@silf.se),Silf, tfn 08 - 752 16 70
Hannes Mård (hannes.mard@swedbank.se),pressansvarig, Swedbank, tfn 073-057 41 95

Se även bilagor för ytterligare detaljer. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.