Press
1 Feb, 2023

Swedbank: PMI steg till 46,8 i januari - nedgången i industrin bromsar in

· PMI-total noterades till 46,8 i januari från 45,9 i december. Det är första gången på elva månader som indexet ökade men fortfarande utanför tillväxtzonen för sjätte månaden i rad.  Fallet i PMI har dock långsamt bromsat in under de senaste månaderna och  kan vara ett tecken på att vi närmar oss botten i industrikonjunkturen samtidigt som produktionsplanerna är på väg upp, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. 

  • Fyra av fem delindex bidrog till uppgången i PMI-total. Största bidraget kom från stigande leveranstider följt av lager och produktion medan delindex för sysselsättning backade till nivåer som inte har noterats sedan i somras och under pandemiåret 2020.
  • Index för produktionsplaner steg i januari till 59,6 och är den högsta nivån sedan augusti 2022.  Det är andra månaden i rad som indexet stiger och planerna får betraktas som överraskande expansiva trots en svag orderingång och osäker omvärldskonjunktur. 
  • Index för rå- och insatsvarupriser sjönk i januari till 53,6, den lägsta nivån på över två år. Det stärker bilden av ett lägre pristryck från leverantörsledet samtidigt som leveranstiderna sjunker för fjärde månaden i rad, vilket sammantaget skapar förhoppningar om en lägre inflation under 2023, säger Jörgen Kennemar. 

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen gjordes mellan 9-26 januari.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: onsdagen den 1 mars 2023

Kontakt:
Jörgen Kennemar (jorgen.kennemar@swedbank.se),Swedbank Group Communication, tfn 070-643 83 29
Anette Lindbom (silfonline@silf.se ),Silf, tfn 08 - 752 16 70
Hannes Mård (hannes.mard@swedbank.se),presskommunikatör Swedbank, tfn 073-057 41 95

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.