Press
19 Jan, 2023

Swedbank: Så påverkas privatekonomin vid separation

En skilsmässa kan innebära att gå från drygt 12 000 kronor kvar att leva på efter nödvändiga utgifter till mindre än 2 000 kronor i månaden, enligt beräkningar från Swedbank. En bra utgångspunkt vid en separation är att båda ska ha förutsättningar att klara sin ekonomi, men det finns några saker att checka av för att det ska bli så. 

Att separera eller skilja sig kan vara ansträngande för ekonomin och innebära åtskilliga tusenlappar mindre i plånboken varje månad.

- Alla situationer är olika, men en bra utgångspunkt när man går skilda vägar är att båda ska ha förutsättningar till en hållbar ekonomi, säger Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank.

Från 12 000 till mindre än 2 000 kronor kvar i plånboken
För en tvåbarnsfamilj som bor i lägenhet, där den ena tjänar 40 000 kronor och den andra 30 000 kronor, så har personen med den lägre inkomsten drygt 12 000 kronor kvar att leva på efter nödvändiga utgifter, om paret fördelat sina utgifter på ett jämställt sätt där den som tjänar mer betalar mer för exempelvis mat och boende. Om paret separerar med gemensam vårdnad av barnen, blir det i stället knappt 1 700 kronor kvar i plånboken för personen med lägre inkomst, även om denne flyttat till en mindre bostad och får bostadsbidrag.

- I en sådan situation är det viktigt att göra en budget för att ha koll, att anpassa sina utgifter utifrån inkomsten och långsamt växa in i sin nya ekonomi. Det är särskilt viktigt nu när det är ekonomiskt osäkra tider, säger Madelén Falkenhäll.

Försök att dela rättvist - ta hjälp av jurist om det behövs
När man flyttar isär ska man dela upp hemmet. Äger man en bostad tillsammans och den ena kommer bo kvar bör bostaden värderas av en mäklare så att den ekonomiska uppgörelsen blir rättvis. Bohag, som möbler, värderas oftast utifrån nytta och inte marknadsvärde. Lämnas bohag kvar i bostaden som den ena bor kvar i bör det kompenseras för ekonomiskt. 

- Försök att dela upp utan skuldkänslor och dåligt samvete, se det som en ekonomisk uppgörelse som båda ska bli nöjda med. Och se till barnens och varandras bästa. Är det svårt att komma överens kan ni ta hjälp av en familjejurist, säger Madelén Falkenhäll.

Då ska man betala underhållsbidrag för barn
Föräldrar har ett gemensamt försörjningsansvar för sina barn och ska enligt lag bidra var och en efter förmåga. Om barnet bor mer hos den ena föräldern har denne rätt till underhållsbidrag av den andra föräldern. Hur mycket beror på föräldrarnas inkomster, barnets kostnader och hur mycket mer barnet bor hos ena föräldern. Om en förälder inte betalar underhållsbidrag som den ska kan den föräldern som har rätt till det ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan.

- Underhållsstödet kan ofta bli lägre än det belopp som skulle betalats i underhållsbidrag från den andra föräldern. Så se till barnets bästa och försök komma överens om ett underhållsbidrag som tar hänsyn till om den ena föräldern tjänar mer, säger Madelén Falkenhäll.

Vänta med drömboendet och prioritera ekonomiska marginaler
Boendet är ofta den tyngsta utgiftsposten och extra kännbar för ensamstående. Här är det viktigt att försöka prioritera ekonomiska marginaler.  

- Du behöver utrymme att klara perioder av till exempel högre inflation och räntor, men också möjlighet att bygga en ekonomisk buffert för andra oväntade utgifter. Du kanske inte måste hitta ditt nya drömboende direkt, utan ha det som mål inom några år. Ha inte heller för bråttom att köpa möbler och inreda. Köp det nödvändiga, gärna begagnat. Sedan kan du bo in dig och få en känsla för hur ekonomin som ensamstående blir, säger Madelén Falkenhäll.

Trygg privatekonomi vid separation - tips från Swedbank
  • Värdera och dela upp bohag och tillgångar på ett sätt som båda är nöjda med. Om ni har barn tillsammans, ta hänsyn till deras bästa.
  • Äger ni en bostad tillsammans och den ena av kommer bo kvar bör bostaden värderas av en mäklare så att den ekonomiska uppgörelsen blir rättvis.
  • Glöm inte lånen, har ni gemensamma bör ni dela upp dem vid en separation.
  • Ta hjälp av en familjejurist om ni upplever det svårt att komma överens om bodelningen.
  • Gör en budget över den nya privatekonomin, det är dyrare att leva själv än tillsammans med någon. Väx långsamt in i din nya ekonomi.
  • Skaffa ett boende som inte är alltför dyrt, ekonomiska marginaler är ännu viktigare om man är ensamstående.
  • Har ni barn tillsammans så har ni alltid ett gemensamt ansvar, även om de skulle bo mer hos den ena föräldern.
  • Bor barnen mer hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala underhållsbidrag. Görs inte det eller man inte kommer överens kan föräldern som har barnen mest ansöka om underhållsstöd.

För mer information:    
Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom, tfn 076-790 16 38
Hannes Mård, presskommunikatör, tfn 073-057 41 95
www.swedbank.se/privatekonomi
www.swedbank.se/framtid

Se även bilaga för ytterligare detaljer. 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.