Press
18 Sep, 2023

Swedbank: Valberedningen inför årsstämman 2024

Uppdaterad:
18 Sep, 2023

Valberedningen består av följande ledamöter: Lennart Haglund, utsedd av Sparbankernas Ägareförening, tillika valberedningens ordförande; Ylva Wessén, utsedd av Folksam; Anders Oscarsson, utsedd av AMF; Annette Björkman, utsedd av ägargruppen Sparbanksstiftelserna; Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden; Göran Persson, styrelseordförande Swedbank AB (publ).

Valberedningens uppdrag är att bereda och lämna förslag till årsstämman 2024 om val av ordförande vid årsstämman, ledamöter och ordförande i styrelsen, samt revisor. Valberedningen kommer även att lämna förslag till antalet styrelseledamöter, arvode till styrelse och revisor, principer för hur valberedning inför årsstämman 2025 ska utses, samt instruktion för valberedningen avseende arbete inför årsstämman 2025.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta senast den 10 januari 2024, antingen via e-post under adress valberedningen@swedbank.se,eller brev till Valberedningen, c/o Swedbank AB, Valberedningens sekreterare, 105 34 Stockholm.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Swedbanks webbsida. 

Kontakt:
Lennart Haglund, valberedningens ordförande, tfn 070-557 51 29

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.