Press
31 Jan, 2023

Swedbanks bokslutskommuniké 2022

Swedbanks vd och koncernchef Jens Henriksson kommenterar: "Swedbank ska ha en uthållig avkastning om 15 procent på eget kapital".

  •         Starkt resultat med växande räntenetto under året

  •         God kreditkvalitet

  •         Affärsprioriteringar och finansiell plan för uthållig lönsamhet kommunicerade

  •         Justerat riskexponeringsbelopp - kapitalbufferten minskar till 3,4 procent

  •         Föreslagen utdelning på 9,75 kronor per aktie

[image]

Kontakt:
Annie Ho                                                                     Unni Jerndal
chef Investor Relations                                               senior rådgivare
annie.ho@swedbank.com                                         unni.jerndal@swedbank.com
0703 437815                                                               0730 921180

Informationen är sådan som Swedbank är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-31 07:00 CET.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.