Redaktionen
3 Jun, 2024
tradevenue nordic flanges påbörjat bevakning

Bevakning av Nordic Flanges Group inledd

Uppdaterad:
3 Jun, 2024

TradeVenue påbörjar bevakningen av Nordic Flanges Group som är en global aktör inom industrisegmentet. Nedan kan du läsa mer om bolaget samt vår bevakning.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Kort om Nordic Flanges

Nordic Flanges Group är specialister inom smide i rostfritt stål, aluminiumgjutning och avancerad metallbearbetning där deras affärsidé är att leverera tekniska lösningar med marknadens bästa kundservice. För att kunna möta sina kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet erbjuder koncernen både egenproducerade produkter såväl som handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. I dagsläget har bolaget två finska verksamheter och en svensk.

I december 2023 genomförde koncernen en omfattande omstrukturering av den svenska verksamheten där samtliga kostnader togs under 2023. Koncernen estimerar att kostnadsbesparingsprogrammet kommer att minska koncernens kostnader med cirka 13 MSEK per år. Utöver detta har de dessutom vidtagit en rad andra åtgärder för att förbättra förutsättningarna framåt. Ett exempel på en sådan åtgärd är prisdiskussioner med stålleverantörer för att därigenom kunna öka bruttomarginalen. Dessa åtgärder, tillsammans med omstruktureringen, har lett till att koncernen lyckades uppnå ett positivt rörelseresultat under första kvartalet 2024. Det ska också tilläggas att samtliga operativa bolag uppvisade ett positivt rörelseresultat under mars månad i år. 

TradeVenues bevakning

TradeVenue har inlett bevakningen av Nordic Flanges, vilket innebär att TradeVenue kommer att följa deras kommande . Vi kommer även erbjuda exklusiva VD-intervjuer, analyser samt annat intressant innehåll för att hålla både befintliga och potentiella investerare uppdaterade.

Axel Pettersson
Axel Pettersson
Aktieanalytiker

Det ska bli mycket intressant att följa Nordic Flanges utveckling framåt då de bland annat har en stark kundbas, stark tillväxt på den amerikanska marknaden samt att de har lyckats vända sin negativa utveckling.

NFGAB tradevenue inlett bevakning
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.