Press
21 Oct, 2022

Valberedning utsedd inför årsstämman 2023 i Redsense Medical AB

En valberedning har etablerats inför årsstämman 2023 i Redsense Medical AB.

Valberedningen, som har utsetts i enlighet med de principer som antagits av årsstämman den 12 maj 2021, består av:

Cecilia Jinert Johansson, utsedd av Seventh Sense Adventures Holding AB

Lars Rodert, utsedd av ÖstVäst Capital Management

Oscar Bergman, utsedd av Swedbank Robur Fonder

Patrik Byhmer, Styrelsens ordförande

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag avseende; val av ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden samt i förekommande fall ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot, förslag till val av revisor och revisorsarvode samt i den mån det anses behövligt, förslag till ändringar i gällande instruktion för valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till bolagets valberedning kan göra det via e-post till patrik.byhmer@redsensemedical.comsenast den10 januari 2023.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida; www.redsensemedical.com

Årsstämman hålls den 9 maj 2023 i Halmstad.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.