Press
15 Feb, 2024

Västra Hamnen Market Focus: Medimi: Nytt avtal lägger grunden för 2024

Uppdaterad:
15 Feb, 2024
  • Stärker sin position i Danmark efter ramavtal med FSC
  • Nystartat dotterbolag ger bättre lokal förankring i Danmark
  • Vi behåller motiverat värde om 0,06 SEK per aktie för Medimi

Siffrorna i Medimis bokslutskommuniké för 2023 var i stort sett som väntat, även om omsättningen var något lägre än våra estimat. Största nyheten för kvartalet är det ramavtal bolaget slöt med Faelles Service Center (FSC) i Midtjylland som omfattar 19 kommuner. För övriga marknader har pilotprojektet i Finland avslutats med positiva resultat och i Norge fortgår arbetet enligt plan. Utvecklingen i Umeå kommun, Sverige, har fortfarande inte tagit fart.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.