Redaktionen
3 Jul, 2024
dividend sweden VD-intervju

VD-intervju med det svenska investmentbolaget Dividend Sweden

Uppdaterad:
3 Jul, 2024

Dividend Sweden är ett svenskt investmentbolag med affärsidén att investera i andra mindre, listade bolag samt bistå med ägarspridningstjänster och finansieringslösningar. För att få en uppdatering kring hur det går för företaget och deras portföljbolag har vi fått möjligheten att genomföra en intervju med Dividend Swedens VD, Bo Lindén. Du finner intervjun nedan.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Fråga 1
I den senaste delårsrapporten nämnde ni att ni har börjat märka av marknadsförbättringar samt ett ökat intresse för er ägarspridningstjänst. Hur har aktiviteten sett ut under första halvåret?

Vi har sett tydliga marknadsförbättringar under första halvåret. Vi har inlett flera diskussioner om ägarspridningar och hoppas landa någon affär under Q3.

Det har skett en hel del transaktioner i marknaden och vi räknar med fortsatt ökande aktivitet under hösten med möjligheter i aktiespridningar, emissionsgarantier, riktade emissioner mm.

Fråga 2
Finns det någonting ni kommer lägga extra mycket fokus på under resterande delen av året?

Vi kommer att följa upp befintliga portföljinnehav, där flera är inne i mycket spännande processer som bör generera värdefulla nyheter under hösten. Vidare jobbar vi vidare med emissionsgarantier och ägarspridningsaffärer.

dividend sweden intervju

Fråga 3
Skulle du kunna berätta lite kring hur era portföljbolag har utvecklats så här långt under 2024?

Vårt största innehav Evendo har utvecklats mycket väl. Baserat på de senaste transaktionerna har vår värdering av innehavet stigit med 75%. Det händer mycket i bolaget. Där tror vi sannolikheten är väldigt hög att det kommer ske transaktioner under hösten som medför att värderingen kommer höjas ytterligare.

Medicortex har erhållit ett mycket stort forskningsstöd från amerikanska försvarsdepartementet 1,4 MUSD, vilket är det tredje anslaget därifrån. Med dessa resurser har Medicortex naturligtvis betydligt starkare förutsättningar att realisera sin affärsplan.

div vd-intervju

Bember är också ett viktigt portföljbolag som har utvecklats mycket väl under en längre period och vi förväntar oss stora nyheter under hösten. Detta med hänsyn till att den internationella expansionen förväntas accelerera.

Fråga 4
Finns det något särskilt bolag i er portfölj som ni tycker att investerare ska titta lite extra på?

Med tanke på att Evendo representerar en mycket stor andel av vår portfölj och att de befinner sig i en mycket spännande utvecklingsfas med mycket nyheter på gång, är det mitt självklara val.

dividend bo linden

Fråga 5
Riksbanken har öppnat för att fler räntesänkningar kommer att ske under hösten. Tror ni att dessa räntesänkningar kommer att påverka er på något sätt och i så fall hur?

Ja vi räknar med att marknaden för microcapbolag kommer stärkas väsentligt och att finansieringsmöjligheterna för dessa bolag kommer utvecklas mycket väl, med ökade affärsmöjligheter och ökade portföljvärden för Dividend.

Fråga 6
Aktien handlas fortfarande till en kraftig substansrabatt. Vad kan ni göra för att minska denna?

Vi jobbar på för att leverera och skingra eventuell osäkerhet om portföljbolagens värderingar och potential, samt göra fler investerare uppmärksamma om vår akties kraftigt rabatterade värdering.

Läs även

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.