Analys
31 Mar, 2019

Veckobrev v14

Ett första kvartal av börsåret är nu avslutat och mot de flesta odds har Stockholmsbörsen stigit med ca 12% - även om mars månads bidrag till uppgången inte varit så märkvärdigt. Sjunkande räntor och framförallt ränteutsikterna har visat sig vara viktigare än konjunktursignalerna för börsens indexutveckling. Det är bara att hoppas att detta inte förbyts i sin motsats under det andra kvartalet när nu rapporterna för det första kvartalet börjar komma in och effekterna av en avsvalnande konjunktur kanske börjar skymta fram. Veckan som gått präglades som bekant av Swedbank och jag överlämnar med varm hand till andra att kommentera denna skandal där verkligheten återigen verkar överträffa dikten. Men det händer mycket annat.

Att komma bakom skynket. Få bolag har varit så förknippade med en person som just bioteknikbolaget Oasmia. Grundaren Julian Aleksov har för de flesta varit själva bolaget – en person som med järnhand styrt det under lång tid. Informationsgivningen har flera gånger fått kraftig kritik och ständiga konflikter har uppstått kring bolaget.  Efter att fastighetsmiljardären Per Arvfvidsson på årsmötet nu i våras lyckades få majoritet för en ny styrelse och utmanövrera Julian Aleksov ska det bli spännande att se vad han upptäcker ”bakom skynket”. Den nya styrelsen har utlovat en första sammanfattning av läget efter styrelsemötet nu på tisdag den 2/4. Då ska det redovisas styrelsens bedömning av värdet på Oasmias tillgångar och skulder samt tidigare mellanhavanden med ”närstående”. Det ska bli en intressant genomgång och det är väl inte helt otänkbart att denna kan leda till vissa nedskrivningar och/eller juridiska förvecklingar. För alla som deltagit i den sorglustiga utvecklingen i Oasmia är det glädjande att styrelsen i sin programförklaring inte bara vill förstärka möjligheterna att skapa en övergång från ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag utan även sätta in åtgärder för att förstärka informationsgivningen. Det behövs för att förtroendet till detta bolag ska återupprättas. Det något oväntade valet av Jörgen Olsson (fd VD i Hoist Finance) till ny ordförande är enligt min mening en bra start för Oasmias nya kommunikationspolitik men också ett plus när det nu kommer till att också börja sälja produkterna.

Riskviljan tillbaka. I USA noterades Uber-konkurrenten Lyft i veckan med ett börsvärde på över 20 mdr SEK och fick ett varmt välkomnande med en kursuppgång första dagen med nästan 10%. I och med att det är den första stora noteringen i USA och att aktien är svår att med mer fundamentala angreppssätt räkna hem säger det en del om riskviljan på den amerikanska börsen. Vi skrev förra veckan om det lilla miljöteknikbolaget Triboron som utan några intäkter men med stora förluster ska noteras på First North. När teckningstiden gick ut i veckan visade det sig att emissionen var sju gånger övertecknad !! Stort i USA och smått i USA men riskviljan verkar finnas där ute. Vi får se om riskviljan består nu i veckan när teckningstiden i Karnov Group börjar. Bolaget är Skandinaviens största leverantör av juridiska informationstjänster med bland annat det välkända varumärket Norstedts Juridik och siktar på att dra in ca 0,8 mdr SEK i form av nyemission (före transaktionskostnader om 64 MSEK!!!) men genom att nuvarande aktieägare också säljer aktier (71%) kan erbjudandet bli totalt på nästan 3 mdr SEK.  Karnov har mycket av det som investerare för närvarande efterfrågar i form av stabil tillväxt samt en stor andel abonnemangsdrivna (förutbetalda) intäkter och skalbarhet. För att vilja vara med och teckna i denna emission ska man dock vara beredd att acceptera bolagets definitioner av rörelseresultat och kassaflöde och inte titta så mycket på det redovisade resultatet. Bolaget redovisade nämligen förra året en omsättning på 715 MSEK och ett negativt resultat efter finansnetto om 35 MSEK. Jämförelsestörande poster om 80 MSEK belastar visserligen detta resultat men framförallt avskrivningar om 145 MSEK. Den senare posten består av avskrivningar på investeringar i mjukvara men också till stor del från förvärv (bl a Norstedts som förvärvades i början av 2018). Avgörande för hur man ser på detta erbjudande blir därför hur man ser på goodwill och andra immateriella tillgångar och behovet av att göra några årliga avskrivningar på dessa. Men man kan kanske konstatera att det inte skulle gå att ens försöka notera ett bolag som Karnov, där de immateriella tillgångarna totalt är fem gånger så höga som det redovisade egna kapitalet om inte riskviljan är mycket hög.

Att nå investmentrating. I veckan meddelade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (bevakat av TradeVenue) att de genomförde en riktad nyemission av D-aktier om 285 MSEK (till bl a Klövern) samtidigt som man återköper preferensaktier i det norska dotterbolaget om nästan lika mycket. Transaktionen är troligen ännu ett steg för att nå det eftertraktade målet om att få en Investment Grade Rating. Prestationen att expandera kraftigt, minska den finansiella risken och samtidigt öka vinst och substansvärde per aktie är det få fastighetsbolag som klarar av. SBB tillhör undantagen. Nettobelåningsgraden var vid utgången av 2018 ca 53% och har med denna och tidigare i år registrerad nyemission troligen sjunkit under 50%. Det kan jämföras med 64% vid utgången av 2016. Samtidigt har marknadsvärdet på bolagets fastigheter stigit från 7,5 mdr SEK vid utgången av 2016 till drygt 25 mdr SEK vid slutet av 2018 och aktieägarna kan glädja sig åt att substansvärdet per aktie bara under 2018 stigit med 20%. Det är på tiden att kreditvärderingsföretagen ger samma erkännande till Ilja Batljan som aktiemarknaden gett.

Vad har de gemensamt? Telia, Samsung, Attendo och Bang Olufsen har något gemensamt – de har nämligen alla vinstvarnat i veckan avseende innevarande kvartal. Men i övrigt har de inte mycket gemensamt och det finns ingen möjlighet att rikta strålkastarljuset mot andra bolag som kan tänkas vinstvarna. Men med tanke på den avsvalnande konjunkturen både i Europa och USA vore det inte konstigt om det i denna och nästkommande vecka är fler bolag som känner sig kallade i och med att de får in det sista månadsresultatet i kvartalet.

En nästan rapportfri vecka är framför oss men i veckan därpå börjar de amerikanska Q1-resultaten trilla in. Till dess får vi hålla tillgodo med ett antal bolagsstämmor såsom Volvos på onsdag och påfyllnad i kassan när ett stort antal utdelningar betalas ut.  Välkommen till en ny och spännande vecka!!!

 

Claes Vikbladh

claes@tradevenue.se

 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.