Analys
13 Apr, 2020

Veckobrev v16-20

Rekylen fortsatte i veckan med en uppgång för Dow Jones med hela 11% och i Stockholm med ca 5%. OMX index är nu ”bara” ned 15% från årsskiftet och en viss normalitet har infunnit sig. Marknaden verkar diskontera att ”kriget” är vunnet mot den stora epidemin samt att det bara kommer vara som att trycka på en knapp för att få igång världens alla fabriker och konsumenternas köplust . Dessutom att stimulanspaket hur stora de än är och hur mycket tryckande av pengar de än innefattar inte ska ha någon inverkan på förtroendet för pengars värde. Det börjar komma in en hel del positiva förväntningar i marknaden enligt min mening!!! 

Nyemissioner drar igång. Som ett tecken på den gradvisa normaliseringen av den svenska marknaden började emissionsmarknaden att dra igång igen. I veckan lyckades spelutvecklaren Embracer dra in 1,65 mdr SEK i en riktad nyemission med enbart en mindre rabatt och där över 100 svenska och utländska institutioner deltog!!! Med tanke på att aktien dessutom stigit ca 30% i år och därmed tillhör en av de fåtaliga vinnarna visar det på marknadens intresse för sektorn och tilltron till företagsledningen förmåga att fortsätta förvärvsrundan består. Det är också ett hälsosamt tecken att utflödena ur fonder inte gjort förvaltarna paralyserade. Även den av marknaden nedkörda fastighetssektorn kunde noteras en riktad nyemission i fastighetsbolaget Brinova, som kunde dra in 175 MSEK. Även flera mindre företag inom life science avslutade i veckan sina emissionsrundor på ett lyckosamt sätt. Men kommer det att finnas pengar till sektorer som underleverantörer till bilindustrin som till exempel Veoneer – utan allt för stor utspädning? 

En dyr aktie blir mindre dyr. Medicinteknikbolaget Xvivo Perfusion (bevakat av TradeVenue) är med sina lösningar och system för att bedöma och bevara organ inför transplantationer en av Stockholmsbörsens mest spännande aktier. Försäljningen under Q1 påverkades dock (såsom förvarnat) av den pågående epidemin genom försiktigheten bland världens transplantationskliniker vilket medförde en lägre användning av främst transplantationsprodukter. Sammanlagt minskade omsättningen i lokala valutor med 6% (vår bedömning var innan krisen nästan +20%).  Behovet av organtransplantationer har i och med krisen inte minskat och Xvivo fortsätter att stärka sin ställning på marknaderna. Det är intressant att notera att en klinik i Italien – trots den pågående akuta krisen för sjukvården i landet – valde att köpa hårdvara från Xvivo för att möjliggöra fler transplantationer för lungsjuka barn. För Xvivo kommer 2020 troligen - som för så många andra bolag – försäljningsmässigt bli ett förlorat år. Men inget ont som inte har något gott med sig för det gör att kostnaderna kan ses över och strategierna för den framtida expansionen förfinas. Med 160 MSEK i kassan och ett positivt kassaflöde även under Q1står Xvivo stabilt även om krisen skulle bli mer långvarig än vad marknaden nu befarar. Xvivo är en aktie som många med mig har ryggat inför till följd av värderingen. Men krisen har haft det positiva med sig att en dyr aktie har blivit mindre dyr. Börsvärdet har gått från som mest ca 5 mdr SEK (sommaren 2019) till dagens 3 mdr SEK och P/S- talet baserat på vår prognos för 2021 sjunkit till drygt 10x. Inte billigt nu heller med traditionella mått mätt men det är också ett exceptionellt bolag.

Enfastigehetsbolag. Många inklusive undertecknad har varnat för så kallade enfastighetsbolag dvs fastighetsbolag som i stort sett bara har en hyresgäst. I veckan kom ett bevis på utsattheten för en fastighetsvärd när denne i stort sett bara har en hyresgäst. Västsvensk Logistik (noterat på Spotlight) med Kappahl som absolut största hyresgäst var i april ”tvungna” att ge företaget anstånd med att betala 50% av hyran och säger samtidigt att ytterligare anstånd kan bli nödvändiga. Detta i sin tur har lett till att Västsvensk Logistik tvingas att skjuta upp sin utdelning. Med tanke på att enfastighetsbolagens föregivna attraktivitet just bygger på en hög och säker utdelning är det ett grundskott mot själva bolagsidén enligt min mening.

Även stabila bolag behöver eget kapital. Bussoperatören Nobinas rapport (sista kvartalet i räkenskapsåret 2019/20), var något under konsensus och bolaget varnade för att uppstartskostnaderna för nya kontrakt (”migreringskostnader”) kommer att fortsätta belasta resultatet under inledningen av 2020/21. VD anger också att coronaviruset även drabbar Nobina och beskriver situationen som utmanande under första halvåret av räkenskapsåret och styrelsen rekommenderar därför ingen utdelning. Det är kanske med nuvarande virususituation svårt att måla upp ett riktigt svart scenario för Nobina, där resultatet kraftigt försämras. Men man får inte glömma bort att det finns många avtal i portföljen som baseras på rörlig ersättning dvs efter hur många som reser, vilket naturligtvis i nuvarande situation kan påverka intäkterna klart negativt.  Oavsett hur pass allvarligt intäktstappet blir, fäster det ändå enligt min mening blicken på Nobinas svaga finansiella ställning med en soliditet på enbart 15%. Går det verkligen långsiktigt att operera ett bolag med över 10 mdr SEK i omsättning med nettoskulder på 5,5 mdr SEK och ett eget kapital på endast 1,4 mdr SEK? Nettoskulden i förhållande till EBITDA var visserligen ”bara” 3,1x vid bokslutstillfället och i nederkant av bolagets egen målsättning om 3,0-4,0x. Men skulle resultatet ”bara” sjunka med 25% från förra årets nivå är detta mått över 4x!!! Coronaepidemin lär inte heller vara den sista ”svarta svanen” som kommer och överraskar och nästa gång kanske det är något som påverkar Nobina ännu mer negativt. Dessutom borde bankerna också börja dra öronen åt sig efter denna kris, som visat att även vad man kan tycka stabila rörelser kan påverkas och därmed också kräva ett högre eget kapital för att fortsätta finansiera verksamheten.    

  

Påskhelgen är över med kanske mer tid för eftertanke och längre promenader än vanligt och med mindre av sociala kontakter. Q1-rapporterna börjar nu strömma in och i veckan kommer bland annat Atrium Ljungberg (bevakat av TradeVenue), som kanske kan ge lite vägledning hur krisen slagit på hyror och efterfrågan på kontor och handel. Även om TF Bank vinstvarnat tycker jag att deras rapport i veckan blir intressant att ”lusläsa” för att se hur nischbankerna kommer att klara krisen. Består optimismen in i veckan? Välkommen till en ny och spännnande aktievecka.

Claes Vikbladh     

claes@tradevenue.se

 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.