Analys
26 Apr, 2020

Veckobrev v18-20

Enligt min mening överlag bra rapporter i veckan - i förhållande till omständigheterna - men det räckte uppenbarligen inte när konjunkturprognosmakarna överträffar varandra i negativism och oljepriset befann sig i fritt fall. OMX 30 slutade med en nedgång på 1,4% och veckan utmärktes av fortsatt hög volatilitet framförallt bland de cykliska aktierna. För den som hade förväntat sig av någon guidning bland de större bolagen angående kostnaderna under Q2 för krisen var det också tunt.
 
Olika falla ödets lotter. Mycronic kom med en fantastisk rapport och aktien blev rikligt belönad av börsen med en uppgång i veckan på 23%. Bolaget är också ett av de få på Stockholmsbörsen håller fast vid sin försäljningsprognos för året. Sämre gick det för New Wave som tappade 13% och kan summera året med en nedgång på 55% - från en vad jag tyckte ganska låg värdering. Trots en mycket stark inledning på året med god resultatökning i januari och februari slutade kvartalet för New Wave med en nedgång i försäljningen i lokala valutor med 7%.  Rörelseresultatet gick från en vinst förra året motsvarande kvartal om 46 MSEK till en förlust om 24 MSEK, där lägre bruttomarginaler och en kundförlust på 10 MSEK också var bidragande orsaker förutom försäljningstappet. De närmaste kvartalen kommer naturligtvis bli tuffa för både verksamheterna inom Detaljhandel och Profil. Företaget varnar också för fortsatta kundförluster. Med ett varulager på 3,8 MdSEK, som enligt Torsten Jansson kommer att växa de närmaste två kvartal 
en till följd av gjorda beställningar och kundfordringar på nästan 1 MdSEK kommer bolagets finansiella uthållighet att testas.  Det som ändå gör mig hoppfull är att New Wave kommit ur nästan lika utmanande situationer tidigare och får man tro Torsten Jansson är bolaget produktmässigt och organisatoriskt i bättre skick än någonsin.
 
Återverkningar från oljeprisfallet. Kommentarerna i massmedia till veckans oljedramatik verkar än så länge i stort sett vara begränsade till intervjuer med människor vid en bensinstation som tycker det är bra med lägre priser. Men efterverkningarna av nuvarande oljepriser, om de skulle bli bestående, kan mycket väl bli lika stora som själva coronakrisen. Visst oljepriserna kommer säkert tillbaka efter det efterfrågetapp som krisen förorsakat (uppskattad till 30%) men risken är uppenbar att det kommer att dröja ett bra tag med det överskott som nu skapas och den oenighet till produktionsbegränsningar som uppvisas. Återverkningarna kommer i ett sådant läge att bli många. Det som slår mig först avseende den svenska aktiemarknaden är effekterna på Norge i ett sådant scenario, som ju är vårt lands största handelspartner och med mängder med svenska företag i allt från bygg och konsult till detaljhandelsbranschen, som har sin näststörsta marknad i landet. Hela den norska ekonomin är ju uppbyggd kring oljan - med höga produktionskostnader och där nya investeringar enligt uppgift kräver i genomsnitt ett pris på 40 USD - och kommer med dagens oljepriser att drabbas hårt. Oljepriset och dess utveckling är ett ju på lång sikt ett nollsummespel och det finns naturligtvis massor med vinnare även i Sverige, men jag tycker det är märkligt att återverkningarna inte analyseras mer…  
 
Inte längre det svarta fåret. Rottneros (bevakat av TradeVenue) rapport visade i och för sig en ordentlig resultatnedgång med ca 65% i förhållande till motsvarande kvartal för ett år sedan. Men då stod många av stjärnorna precis rätt för Rottneros. Sedan dess har massapriset sjunkit med 28% uttryckt i dollar och något mindre i svenska kronor. Det som enligt min mening är intressant att lyfta fram är att Rottneros trots sitt stora ensidiga beroende av massapriset efter  stora investeringar ändå klarar sig förhållandevis bra – speciellt i förhållande till andra bolag i branschen. Med ett rörelseresultat på 48 MSEK och en rörelsemarginal på 8,2% är det definitivt inget att skämmas för när hyllade Billerud Korsnäs mer än halverar sitt rörelseresultat och bara lyckas nå en marginal om 4,4%. Stjärnan i klassen SCA – med sitt stora stabila skogsinnehav - fick i det närmaste se rörelseresultatet halveras och ”bara” nå en marginal på 13%. Riktigt varför Rottneros ska handlas med den stora värderingsrabatten mot de andra skogsindustribolagen förstår jag inte, speciellt som massapriset i spåren av ökad kinesisk efterfrågan verkar vara på uppgång.
 
Märklig diskrepans. Enligt en enkät som Fastighetsägarna gjort hos sina största medlemmar, om i vilken mån deras lokalhyresgäster betalade hyran i slutet av mars, då kvartalshyran för april-juni skulle erläggas.  Enligt denna enkät var det enbart 30% av hyresgästerna som betalade enligt avtal och hela 40% av hyresgästerna som kom överens med fastighetsägarna om nedsatt hyra eller anstånd med betalning. Även om man naturligtvis kan räkna på lite olika sätt och det kanske i Fastighetsägarnas uppdrag ingår att företräda ett rätt pessimistiskt scenario för att öka det statliga hyresstödet framstår det som väldigt höga siffror. Det är då intressant att notera att Fabege till exempel uppger att de bara tvingars ge uppskov för andra kvartalet med ca 12% av den sammanlagda kvartalshyran, varav dessutom knappt hälften av dessa utgörs av övergång till månadshyra. Därmed har alltså bolaget fått in 93% av sina hyror. Nyfosa och Castellum uppger att de enbart har diskussioner om hyresnedsättningar/ förskjutningar med hyresgäster representerande 4% av fakturerat belopp för andra kvartalet. Motsvarande siffra i FastPartner var ca 5%. Dessa fyra bolag utgör naturligtvis inget snitt i mixen av hyresgäster och det ser naturligtvis värre ut för ett bolag som detaljhandelsberoende Atrium Ljungberg (som inte anger någon procentsats). Men sällan har vid en analys av ett fastighetsbolag, hyresgästernas kvalitet i form av bransch och finansiell soliditet varit lika viktig.
 
En kort vecka med valborgsmässoafton på torsdag men med mängder av rapporter. Sedan väntar en riktig långhelg. Förhoppningsvis är det efter denna helg fler länder som börjar öppna upp och livet kan återgå till någon typ av normalitet. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.