Analys
11 May, 2020

Veckobrev v20-20

Efter en början på veckan som nog gav många lite skrämselhicka, tog optimisterna tag i taktpinnen och veckan slutade på plus minus noll för OMXSPI och för OMX30 ett minus på ca 1%. Det saknades inte dramatik i marknaden med anhållandet av VD för Samhällsbyggnadsbolaget – ett av Sveriges största fastighetsbolag, ökade risker för ett eskalerande handelskrig mellan USA och Kina och en arbetslöshet i USA som uppmättes till nästan 15%. Det var också en vecka där skillnaderna mellan hur olika bolag klarar krisen visar sig, när mängder med rapporter strömmade in.
 
Alla stjärnor står rätt för Sinch. IT-företaget Sinch, som sysslar med företagsmeddelanden på SMS och i växande utsträckning även via sociala medier, är ett företag som har mycket av det marknaden vill ha för närvarande. En marknad som växer mycket snabbt när företagen väljer nya kanaler via sociala medier för att sköta sin kommunikation. Dessutom ett område som knappast berörs av den nuvarande krisen. Sinch är också en förvärvare av stora mått och trotsade det bistra klimatet med att i veckan köpa SAPs bolag för meddelandetjänster. Det innebär att Sinch under de senaste 12 månaderna köpt bolag med en sammanlagd omsättning om 5 MdSEK för att i år kanske nå en omsättning på det dubbla. Det är också en marknad som fortfarande är ganska fragmenterad och där Sinch trots veckans köp har en marknadsandel i världen på under 10%. Om man till det lägger ett amerikanskt företag Twilio, vars värdering får Sinchs värdering (P/E 60x?) att framstå som låg är det inte konstigt att aktien tillhör en av årets få kursvinnare med en fördubbling av aktiekursen och på ett år med över 300% !!!. Bolaget har nu ett börsvärde på 33 MdSEK och börjar få en ordentlig indexvikt på Stockholmsbörsen. Den senaste men troligen inte sista nyemissionen i mars fulltecknades också snabbt. Det blir allt svårare för någon förvaltare – även av den mer fundamentala stammen som har svårt med aktier som värderas till över tre gånger försäljningen – att inte vara med. Kritiska frågor om förmågan att klara av att få ut synergierna av förvärven, den höga skuldsättningen och varför den tyska mjukvarubjässen SAP väljer att lämna området får vänta.  
 
Rimliga värderingsskillnader mellan fastighetsbolagen? Nästan samtidigt som Atrium Ljungberg (bevakat av TradeVenue) noterade 12-månaderslägsta nådde K-Fastigheter sin högsta kurs sedan noteringen i november förra året. För Atrium Ljungbergs del innebär det en kursnedgång med över 40% sedan årsskiftet medan K-Fastigheters aktieägare kan glädja sig åt en kursuppgång på 27% hittills i år. Kursutvecklingen innebär att Atrium Ljungbergs aktievärde bara utgör 65% av det senast rapporterade substansvärdet (EPRA NAV) medan K-Fastigheter värderas till tre gånger sitt substansvärde enligt motsvarande nyckeltal.  Det innebär vad gäller Atrium Ljungberg att marknaden i praktiken satt inte bara ett nollvärde på de lokaler som hyrs ut till sällanköp (enbart 21% efter försäljningen av Farsta City) och en betydande rabatt även på andra fastigheter!!! Även om jag tillhör dem som inte tycker att man alltför slaviskt ska luta sig mot fastighetsvärderingar och därmed substansvärden – framförallt inte i omvälvande tider som dagens –  framstår skillnaden mellan hur man bedömer företagens framtidspotential utifrån dessa som enorm. Atrium Ljungberg har av någon anledning kommit att bli det bolag som hela tiden lyfts fram som den stora förloraren bland fastighetsbolagen till följd av sin exponering mot detaljhandeln (detta trots att ”guldmärkta” Hufvudstaden faktiskt har en liknande andel och flera andra större bolag som Castellum och Diös har en stor andel). Om man utgår från börsens värdering är däremot att utveckla och äga hyresbostäder som K-Fastigheter som att skär guld med täljknivar.  Krisen för detaljhandeln är naturligtvis djup men är denna typ av värderingsskillnad uthållig? Speciellt som ett välfinansierat fastighetsbolag som Atrium Ljungberg har möjlighet att förändra inriktningen på centralt belägna lokaler till andra ändamål och få en ny typ av hyresgäster. Och som dessutom enligt min mening har den största och mest intressanta projektportföljen (ca 30 MdSEK) bland svenska fastighetsbolag, som skapar möjlighet för en fantastisk tillväxt under den närmaste 10-årsperioden. Sedan kan man ju när det gäller K-Fastigheter spekulera i hur betalningsviljan ser ut för nya hyreslägenheter om man rör sig allt för långt ifrån Stockholmsområdet i ett sämre konjunkturläge.
 
Imponerande rapport i veckan (I). Bland veckans många bra Q1-resultat fastnar jag vid sanitetsarmaturtillverkaren FM Mattson. I en normal marknad tror jag att rapporten hade räckt till mer än veckans magra +3%. Omsättningen steg med hela 40%, till stor del genom förvärvet av Hotbath, men den organiska tillväxten var ändå 12%!!! Rörelseresultatet steg något mer än omsättningen och innebar att rörelsemarginalen också kunde förbättras till 13,4% (13,0). Då är ändå resultatet belastat med högre säljkostnader än tidigare. FM Mattson kommer naturligtvis drabbas som de flesta andra företag av krisen även om kranar installeras sent i nybyggnadsprojekt och ROT-marknaden verkar hålla uppe rätt väl i alla fall i Sverige. Det som dock gör att tappet kan minskas är de beröringsfria produkterna, som blir allt viktigare för FM Mattson. Redan i förra kvartalet (innan tvätta händer mantrat blev så spritt) rapporterade man en kraftig tillväxt för dessa och det lär fortsätta med tanke på att handhygien över hela världen seglat upp som en av de viktigaste sätten att begränsa smittan. Även om Covid-19 relativt snart försvinner är jag övertygad om att stora resurser kommer att läggas ned på att förbättra den allmänna handhygienen. Förutom sänkt vatten- och energiförbrukning finns det nu ytterligare ett argument som borde bita för att till exempel beröringsfria kranar ska bli standard på alla offentliga inrättningar i de flesta länder.
 
Imponerande rapport i veckan (II). En annan imponerande rapport i veckan var enligt min mening den från taktätningsbolaget Nordic Waterproofing. Omsättningen steg 18% varav den organiska var hela 14%, med tvåsiffrig tillväxt i alla regioner utom Norge. Rörelseresultatet (EBITDA) nästan fördubblades till 32 MSEK (18) i ett kvartal som traditionellt är det svagaste för bolaget. Det som också överraskar positivt i rapporten är att efterfrågan även i april förblev stabil. Det pekar på att renoveringsmarknaden kan komma att klara krisen relativt väl. Det som också talar för bolaget är de fallande oljepriserna, då priset på råvaran bitumen följer oljans utveckling nära. Även om priset på Nordic Waterproofings produkter successivt brukar anpassas till oljeprisutvecklingen och därmed bitumens pris brukar det finnas en längre period där högre marginaler kan uppnås. Under innevarande kvartal är ingen råvara säkrad, vilket borde kunna ge ett bra tillskott till marginalerna. Tyvärr är dock ”normalvolymerna” säkrade under tre kvartal med start i Q3 men skulle oljepriserna bestå på dagens nivå borde man kunna glädjas åt lägre råvarupriser under större delen av nästa år. Till skillnad från FM Mattson resulterade Nordic Waterproofings rapport i en uppgång med hela 10% och aktien har ”bara” tappat 3% i år, men framstår fortfarande inte enligt min mening som speciellt dyr.
 
 
Finns det ett uppdämt konsumtionsbehov när nu stora delar av Europa och även USA börjar öppna igen? De första signalerna på det kanske vi får denna vecka. Det saknas inte rapporter heller - över 60 stycken om jag räknar rätt. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.