Analys
24 May, 2020

Veckobrev v22-20

Om det för en vecka sedan verkade smyga sig in tvivel om styrkan i den förväntade återhämtningen, fanns det inga sådana i den gångna veckan med en uppgång på drygt 4%. Inte ens den allt mer oroande situationen i Hongkong och konflikten USA-Kina fick mer än marginellt genomslag under fredagens klämdagshandel. Kronans förstärkning i veckan samtidigt som Riksgälden meddelar att man skriver upp prognosen för statens lånebehov till drygt 200 MdSEK – en fördubbling mot den senaste prognosen – visar på att allting är relativt i denna värld av skulder. Trots den avkortade veckan saknades det inte vinnare.
 
Veckovinnare (I). Scandic Hotel steg i veckan med drygt 20% - i och för sig från extremt utbombade nivåer (fortfarande -55% i år) - men i alla fall. Veckans delårsrapport var i linje med det tidigare rapporterade resultatet men kursuppgången kommer i spåren av att hotellkoncernen ser beläggningsgraden ta fart efter tiden av virusplåga. Under både maj och juni förväntas en successiv förbättring med några procentenheter per månad efter den rekordlåga beläggningsgraden om enbart 6% (!!!) i april. När sedan semesterperioden inleds räknar bolaget med en ytterligare förbättring till följd av inhemska turistströmmar. För helåret räknar man nu med att omsättningen mer än halveras från fjolårets ca 14 MdSEK. Det hedrar enligt min mening Scandics ledning att man vågar ge en prognos för resten av året med tanke på den totala osäkerheten när det gäller framtida resandeströmmar. Om det nu inte är framtvingat av den aviserade nyemissionen att ge någon typ av prognos!! Hur som helst vill det nog till att det inte blir sämre än så för att den garanterade företrädesemissionen om 1,75 MdSEK (som också ger ökade kreditfaciliteter med drygt 1 MdSEK) ska räcka. Även om man är snäll och inte betraktar koncernens hyresåtaganden om 27 MdSEK som en skuld (enligt IFRS) kommer soliditeten efter emissionen enbart uppgå till 27% baserat på balansräkningen per 31/3 - alltså före den riktiga krisen kom. Sedan kan man ju notera att det återstår nästan 7 MdSEK i immateriella tillgångar i balansräkningen trots periodens nedskrivning med 3 MdSEK. 
 
Veckovinnare (II). Sedan Ekobrottsmyndigheten i veckan meddelade att insiderutredningen mot Samhällsbyggnadsbolagets (bevakat av TradeVenue) VD lagts ned, steg aktien kraftigt i fredagens handel. I och med att marknaden bedömt sannolikheten för detta som stor är nu aktien i stort sett tillbaka där den var innan anhållandet och har därmed stigit nästan 70% från botten. Förtroendet för Ekobrottsmyndigheten har ännu en gång fått sig en törn och en del journalister har nog anledning att idka lite självrannsakan. 
 
Veckovinnare (III). En annan veckovinnare var Kopparbergs bryggeri med en uppgång på nästan 15% (exklusive avdragen utdelning), men fortfarande står aktien 17% lägre än vid årsskiftet. Trots stängda pubar och restauranger på den viktiga engelska marknaden, en kraftigt fallande försäljning till den svenska restaurangmarknaden och en mer eller mindre avstängd gränshandel under en stor del av mars lyckades bolaget uppvisa en försäljningsökning på 4%, ett rörelseresultat som steg med nästan 40% till 49 MSEK (35) och en rörelsemarginal på 13% (10). Under de första två månaderna av kvartalet verkar det mesta ha gått åt rätt håll med bolagets traditionella produkter inom cider och öl samtidigt som satsningen inom spritsegmentet genom lanseringen av Pink Gin Passionfruit/Orange togs emot mycket väl på de brittiska öarna och troligen bidrog till den förbättrade marginalen. Det som gav aktien extra kraft var troligen VDs positiva kommentarer om att man lyckats kompensera bortfallet från pubar och restauranger med ökad försäljning till dagligvaruhandeln under innevarande kvartal. Med tanke på kursutvecklingen i år för jämförbara nordiska bolag som Altia (+7%), Arcus (+5%) och Carlsberg (-5%), veckans rapport och en i utgångsläget enligt min mening förhållandevis låg värdering (P/E 14x på 2019 års resultat) borde aktien ha mer att ge.
 
Snabbväxande omsorgsbolag. De tre stora omsorgsbolagen på börsen (Ambea, Attendo och Humana) har definitivt inte rosat aktiemarknaden under året. Detta trots att de med sina låga värderingar och defensiva inriktning borde utgöra klart intressanta placeringar på börsen. Q1-rapporterna innehöll enligt min mening dock många positiva inslag men bland annat till följd av att de alla är verksamma inom det ”coronasmittade” äldreromsorgsområdet fick det inte fullt genomslag. Sentimentet kring aktierna verkar dock ha vänt och ett antal köprekommendationer har kommit de senaste veckorna. Ett fjärde mindre känt noterat (First North) omsorgsbolag är Livihopgruppen, med en i år beräknad omsättning på 600 MSEK. Det är alltså betydligt mindre än de andra vårdjättarna men enbart inriktat på personlig assistans. Det är dock ett segment där man är en medelstor aktör och via förvärv och nya kontorsetableringar tillhör en av snabbväxarna. Bolaget bevakas av TradeVenue och i en analys som publiceras nu på måndag redogör vi för branschen och företaget. Till följd av myndigheternas krav på regelefterlevnad och ökade kvalitetskrav sker för närvarande en betydande konsolidering av branschen, vilket gynnar de större aktörerna. Dessutom fortsätter kommunerna att minska sin egen verksamhet och skapar därmed också möjligheter för tillväxt. Livihopgruppens snabba expansion har ännu inte visat sig i marginalutvecklingen men vi tror att innevarande år kommer att visa på en klart förbättrad trend i marginalerna i spåren av synergier från förvärven och att effekter från nyetablerade lokalkontor kommer fram. Den stora marginalförbättringen kommer dock först nästa år. Trots att vi enbart prognostiserar om en marginal om 3,5% i år (som växer till drygt 5% under 2021), vilket kan jämföras med att ett bolag som Humana presterar 5 - 6% inom detta segment, handlas Livihopgruppen till en betydande EV/EBITDA-rabatt redan på årets vinst. Som jag skrivit tidigare i ett veckobrev tror jag att det kommer bli ökat fokus på branscher såsom omsorgsbolagen med sin stora andel lönekostnader (80-90%). Detta är en sektor som kommer att gynnas av den ökade arbetslöshet i spåren av av coronakrisen med lägre löneglidning och bättre kvalitet på sökanden som följd.  
 
Ännu några rapporter i veckan kvar från Q1 däribland Consilium (bevakat av TradeVenue) – den första efter försäljningen av huvuddelen av rörelsen.  Innevarande vecka innebär också månadsskifte och att fler företag av sin månatliga rapportering kan avgöra hur krisen slår. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!
 
Claes Vikbladh
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.