Analys
17 Feb, 2019

Veckobrev v8

Den svenska aktiemarknaden fortsätter i likhet med de flesta andra internationella marknader att stiga – denna vecka med drygt tre procent. Återigen främst drivet av positiva uttalanden kring handelskonflikten USA-Kina. Detta i alla fall om man får tro på nyhetsbyråerna. I så fall finns det utrymme för ganska mycket besvikelse…... På den svenska rapportfronten är det ömsom vin ömsom vatten men i min bok överväger utan tvivel de positiva överraskningarna.

Spelbolagens vecka. Detta har utan tvivel varit spelbolagens vecka med inte mindre än fyra av tungviktarna (Betsson, Net Ent, Leo Vegas och Kindred), som lämnade rapporter. Kindred överraskade positivt med en stor ökning av antalet aktiva spelare och var vinnaren i kvartetten medan Net Ent rapporterade om lägre volymer i år i Sverige och fick se kursen backa. Betsson och Leo Vegas hamnade någonstans mittemellan. Även om beroendet av utvecklingen på den svenska marknaden för vissa bolag inte ska överdrivas är det naturligt att mycket av intresset dras till effekterna av det nya licenssystemet. Liknande system håller på eller kan komma att införas på andra marknader, som bolagen är verksamma i och det finns därför skäl att följa utvecklingen nära. Net Ent som rapporterade ca 5% lägre spelintäkter i euro hittills i år, främst till följd av lägre volymer i Sverige och de andra bolagen som tvingats till kraftigt ökade bonusar i år för att behålla spelare vittnar om att övergången till en reglerad svensk marknad kan bli besvärligare än många tänkt sig. Det som ändå oroar mest på sikt är att beskattningen av spelnettot (18% för närvarande i Sverige) inte är något som i all framtid är fastställd utan kan komma att höjas varje gång som staten behöver mer pengar som i fallet med sprit- och tobaksskatter. Det skedde t ex i Storbritannien förra året.  Att en reglerad spelbransch kan få leva med ökade restriktioner kring marknadsföring framstår väl också som klart. Mot allt detta står att ett bolag som Swedish Match med stor framgång klarat av denna miljö i Sveige. Pessimisten kan då hävda att snustillverkaren haft en produkt som legat extremt rätt i tiden och varit helt dominerande i branschen och inte kan jämföras med hur det ser ut i den svenska spelbranschen. Den som lever får se men det känns inte som läge för någon uppvärdering av sektorn.

Svag avslutning på ett starkt 2018 för MedCap. Life Science investmentbolaget (bevakat av TradeVenue) kunde under de första tre kvartalen 2018 redovisa en mycket positiv utveckling och blev en av årets kursvinnare med en uppgång på över 40%. Avslutningen blev dock något blekare – visserligen ökade omsättningen med 8% och EBITDA ökade med 4% men efter en niomånadersrapport med 23% respektive 43% var i alla fall våra förhoppningar högre ställda. Medicinteknik fortsatte i och för sig sin fantastiska utveckling med en 25% försäljningsökning (dock delvis drivet av förvärvet av Strässle) och EBITDA steg med hela 75% och affärsområdet kunde redovisa en rörelsemarginal om 20%. Besvikelsen kom i det omsättningsmässigt mindre affärsområdet Specialistläkemedel som redovisade en försäljningsminskning med 8% och en mindre förlust. Det svaga kvartalet beror enligt företagsledningen på utmaningar inom kontraktstillverkning men även en svagare försäljningsutveckling både vad gäller licens och den egna läkemedelsportföljen. Många - vad jag skulle betrakta som engångsfaktorer - verkar ha påverkat kvartalet och det mest centrala är kanske ändå att de sju viktigaste läkemedelsprodukterna växte med över 60% under perioden och utgör nu nästan 50% av försäljningen inom affärsområdet.  Det finns därför enligt min mening ingen anledning att sänka tillväxtutsikterna för området. Fredagens nedgång skapar därför bara att bra tillfälle att komma in i ett kvalitetsbolag inom life science.

Bästa tillväxten i rapportveckan. Det finns många utmanare till den tronen i veckan – med många snabbväxande bolag som kom med sina rapporter men frågan är om inte Fortnox tog priset. Visserligen verkar tillväxttakten i antalet användare av bolagets bokföringsprogram med mera minska och hela marknaden gå in i en lite av en mognadsfas men det intressanta i Fortnox rapport är enligt min mening att det var det totala servicepaketet man säljer till anslutna kunder som ökade (ARPU) allra snabbast. Just den typ av tillväxt som alla företag drömmer om. Totalt ökade försäljningen därmed med ca  40%, rörelseresultatet mer än fördubblades till 28,7 MSEK (12,1) och rörelsemarginalen steg till 27,5% (19,4%). Visserligen belastades motsvarande kvartal 2017 av vissa nedskrivningar av immateriella tillgångar men ändå!!! Detta om något visar skalbarheten i Fortnox affärsidé och visar också vilka möjligheter som finns vid eventuella prishöjningar som bolaget borde ha möjlighet till i egenskap av den stora lågprisaktören. Fortnox har P/E-talsmässigt aldrig varit en billig aktie men lyckas man öka vinsten per aktie låt oss säga med 40% de närmaste två åren (över 50% de två senaste åren och mer dessförinnan) smälter multipeln till 20x. Kanske inte det heller speciellt billigt men var inte hittar man motsvarande tillväxt?

Potential kvar i Atrium Ljungberg? Alla fastighetsbolag kan tyckas leva i den bästa av alla världar för närvarande vilket om inte annat ses på kursutvecklingen. Sverige har en fortsatt stark konjunktur, låga räntor vilket i sin tur ger låga avkastningskrav. Atrium Ljungberg (bevakat av TradeVenue) rapporterade i veckan det bästa resultatet i sin historia med en vakansgrad på enbart 5%, hyresökningar i befintligt bestånd på 3%, genomsnittlig ränta vid periodens utgång på 1,6% och ett marknadsvärde på fastigheterna som baseras på ett direktavkastningskrav på 4,6%. Kan det bli så mycket bättre? Företagsledningen signalerar i och för sig att det ökade driftsnettot för 2019 kommer att ätas upp av högre räntor och därmed ge ett oförändrat resultat före värdeförändringar för 2019 men det finns knappast något fastighetsbolag som givet sin storlek har så stora intressanta beslutade och möjliga investeringar under de närmaste tio åren. Den kvarstående investeringsvolymen för beslutade projekt uppgår ”bara” till 3,8 mdr SEK men med möjliga utvecklingsprojekt i anslutning till Sveriges fyra stora städer på sammanlagt 24 mdr SEK (inkl 7 mdr SEK i Slakthusområdet) finns det naturligtvis en mycket stor potential (nuvarande marknadsvärde på fastigheterna 44 mdr SEK). Även om detaljplan ännu saknas på många av projekten som i Slakthusområdet (där godkännande i kommunalfullmäktige dessutom är planerat till maj) och konjunkturen kan komma att förskjuta en del av projekten i tiden är det få om inget fastighetsbolag som kan redovisa denna typ av projektportfölj. Att de också finansiellt kommer att klara av det borgar en belåningsgrad på för närvarande enbart 42% och en räntetäckningsgrad om 5,0x.

Veckan före sportlovet i Stockholm och fortsatt många rapporter att se fram emot. Vårkänsla i luften inte bara ute utan även på aktiemarknaderna. Det är bara att njuta så länge det varar. Välkommen till en ny och spännande vecka!!!

 

Claes Vikbladh

claes@tradevenue.se

 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.