Analys
24 Feb, 2019

Veckobrev v9

Inte ens en kollapsande Swedbankaktie och en i övrigt svag banksektor verkar kunna stoppa optimismen på Stockholmsbörsen. För nionde veckan steg den – denna vecka med ca 1%. Vad är det som kommer att vända denna extremt starka start på 2019? Inte verkar det vara konjunktursignalerna som fortsätter komma in på den negativa sidan.

Det blir Sälen i stället för Verbier i år. Det är sportlov för många familjer denna vecka men antalet barnfamiljer som har råd att åka utomlands för att åka skidor blir nog allt färre. Inte för att utvecklingen för liftkortspriserna i Sverige verkar följa något KPI-index (om man tittar i SkiStars rapporter) men kronutvecklingen är inte skojig för den som ska åka utomlands. I och med den senaste KPI-statistiken fick kronan en ny körare neråt och har nu på fem år försvagats med 20% mot euron, nästan 30% mot den schweiziska valutan och 50% mot den amerikanska valutan (men för den som överväger ta med sig till familjen till USA för en sportlovsvecka kanske inte pengar och valutan är det stora problemet). Det är enligt min mening märkligt att kronförsvagningen inte skapar större rubriker och frustration bland allmänheten. För att hedga sig mot en fortsatt svag kronutveckling är nog enda sättet att köpa pålitliga kronförsvagningsvinnare som Rottneros och Boliden för att komma i väg från Sverige på skidsemester. Men är det bolag med den teknikhöjden vi ska leva på här i Sverige?

Att expandera och samtidigt sänka den finansiella risken. Att 2018 varit ett fantastiskt år för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB är bevakat av TradeVenue) har inte gått börsen förbi med en kursuppgång på 80% på ett år och en nuvarande värdering med en 10% premie på substansvärdet. Bolaget avslutade förra året ”in style” i Q4 med en 18% uppgång i hyresintäkterna och ett förvaltningsresultat som nära nog fördubblades (om man gör avdrag för engångsrelaterade finanskostnader) till 153 MSEK (87). Intjäningsförmågan vid utgången av 2018 på 12-månaders rullande basis var i slutet av året ca 770 MSEK (582), vilket innebär en ökning med drygt 30% i förhållande till 2017. Men frågan är om inte den neddragna risken är det som mest imponerar i SBBs bokslut. Att köpa fastigheter i en snabb takt på en marknad där bankerna inget annat vill än att låna ut pengar är inte så svårt men att samtidigt se till att sänka den finansiella risken är betydligt svårare. Med nu över 90% av sina hyresintäkter från samhällsfastigheter via stat och kommun och hyresfastigheter med en snittkontraktslängd på över sju år (SBB tecknade nyligen ett 50-årigt hyresavtal med Skellefteå kommun!!!!) som dessutom är i stigande har SBB troligen nu marknadens lägsta risk för hyresförluster och vakanser. Under 2018 har SBB också via nyemissioner och utgivande av hybridobligationer dragit in 2,6 MdSEK, sålt icke strategiska fastigheter för 2,9 MdSEK samt haft ett starkt positivt kassaflöde från den ordinarie verksamheten. Belåningsgraden har därmed kunnat sänkas till 53% (60), trots ett utökat bestånd. Detta har också lett till att snitträntan har minskat från 3,4% för ett år sedan till 2,4% vid utgången av 2018. Till skillnad från i många andra fastighetsbolag borde detta inte vara fråga om någon bottennivå utan möjlighet för ännu lägre räntenivåer genom ändrad lånestruktur. Till det kommer att SBBs ledning historiskt varit mästare på att i samband med förvärv av fastighetsbestånd få med sig byggrätter som antingen kan säljas eller utvecklas i egen regi, värden vilka sällan kommer med i marknadsvärdeberäkningar och därmed underskattar substansvärdet.

Att driva två parallella spår. I januari ägde förhandlingar runt om en försäljning av Millicom till det latinamerikanska företaget Lilac. Kinnevik som äger 37% av aktierna i Millicom, beslöt sig uppenbarligen i slutändan för att tacka nej till budet som skulle ha gett Kinnevik ca 25 MdSEK i reda pengar till den budkurs som figurerat, om allt hade betalats i cash vilket i och för sig kanske inte var troligt. Hur som helst blir man lite förvånad när nu Millicom i veckan meddelar att man köper Telefonica i Centralamerika för motsvarande över 15 MdSEK. Med en nettoskuld på över 4 MdSEK i Millicom (exkl JV) och en netdebt/EBITDA på över 3x, förefaller det mig nu snarare som att Kinnevik får vara med och garantera en nyemission och slänga in nya pengar i stället för att få ut en rekordlikvid. Det är inte alltid lätt att hänga med i svängarna när man uppenbarligen driver två parallella spår!!!!  

Att investera i infrastrukturbolag. Att investera i infrastruktur är sedan länge populärt bland långsiktiga kapitalförvaltare såsom pensionsfonder. Förutom förutsägbarheten med en oftast låg konjunkturkänslighet med stabila marginaler kan man räkna med en långsiktig tillväxt inom de flesta områden i takt med att befolkningen växer. Infrea (bevakat av TradeVenue) är ett relativt nystartat investmentbolag, noterat på First North och som valt att satsa på bolag verksamma inom infrastruktur. Även om det är en avsevärd skillnad i att investera i en väg och att göra motsvarande i ett bolag som lägger ut asfalt på den finns det ändå många likheter i form av den relativa konjunkturokänsligheten och långsiktiga tillväxten inom många infrastrukturområden. Bakom Infrea står ett antal personer med entreprenörsbakgrund, varav den mest kände kanske är Pontus Lindwall, som varit med och byggt upp Betsson. Koncernen är verksamt med bolag inom tre områden: Mark och Anläggning, Vatten och Avlopp och Brandskydd. Just Brandskydd var under 2018 det största området med en omsättning på ca 300 MSEK och en rörelsemarginal om ca 15%. Under 2019 kommer Mark & Asfalt genom förvärvet av Tälje Mark nyligen, att bli det största området och har på rullande basis en omsättning på drygt 300 MSEK med en rörelsemarginal förra året på ca 5% som dock är på väg uppåt. Det minsta området är Vatten & Avlopp med en omsättning på drygt 200 MSEK som också har den sämsta lönsamheten. Sammanlagt alltså en koncern som på rullande basis omsätter över 800 MSEK med ett rörelseresultat över 40 MSEK. I och med att bolaget gått över till IFRS redovisning finns inga jämförelsesiffror att tillgå men även om vissa delar av verksamheten är starkt väderberoende som asfaltläggningsverksamheten har kvartalsutvecklingen sekventiellt varit mycket bra med ett utropstecken för Q4. Stjärnan i kvartalet är området Brandskydd med en rörelsemarginal om 19% och som uppges gå in i året med en mycket stark orderbok. Brandskydd består i sin tur av bolagsgruppen BST Brandskyddsteamet, som är en nischad aktör inom sprinkler och brandskyddssytem. Enligt den nyligen publicerade delårsrapporten sker nu en strategisk översyn av innehavet, vilket kan betyda att bolaget står på säljlistan. Tyvärr äger Infrea bara 52% av bolaget om det nu blir en försäljning. Det kan tyckas konstigt att det bästa bolaget i gruppen säljs men det kan ju avspegla sig i priset. Hur som helst ska Infrea bli ett spännande bolag att följa och kan fler bolag utvecklas som BST under koncernens vingar lovar det gott för framtiden.

Sportlov i Stockholm men ingen paus i rapportfloden. Välkommen till en ny och spännande vecka!!!

 

Claes Vikbladh

claes@tradevenue.se

 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.