Press
29 Jun, 2023

White Pearl Technology Group AB: Första handelsdagen för White Pearl Technology Group

Uppdaterad:
29 Jun, 2023

White Pearl Technology Group AB utmanar stora IT-tjänsteleverantörer på tillväxtmarknader och siktar nu på att ta marknadsandelar på mognare marknader. Noteringen på Nasdaq First North Growth Market gör Stockholm till en bro in i den europeiska marknaden.

White Pearl Technology Group, tidigare DS Plattformen, noteras idag på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm, Sverige, under tickerkoden WPTG. Bolaget består av 28 aktiva koncernföretag med cirka 650 anställda inom informationsteknikområdet. Gruppen består av diversifierade IT-företag som säljer sina egna lösningar och produkter samt tjänster och produkter från tredjepartsleverantörer. Gruppen är verksam i trettio länder världen över. Omsättning för 2022 uppgick till 177 MSEK. Det är den globala digitala transformationen som driver tillväxten för gruppen.

- ­Vi kan ta affärer som våra konkurrenter, jättar som Accenture eller Capgemini, har svårt att komma åt. Det finns en tydlig potential för medelstora företag både på tillväxtmarknader och mognare marknader, och det är detta marknadssegment som vi fokuserar på, säger Marco Marangoni, VD för White Pearl Technology Group.

White Pearl Technology Group hjälper företag att implementera digital teknologi. Experter inom företagsgruppen arbetar med och utvecklar AI-plattformar, block-chain, big data och integrationen mellan dessa teknologier och andra lösningar, som de som tillhandahålls av SAP och Oracle, för att stödja klienternas affärsmodeller. Dessa teknologier ger företag en tydlig konkurrensfördel. Därför växer IT-tjänsterna som tillhandahålls av företagsgruppens företag snabbt över hela världen och inom nästan alla branscher.

Gruppens nuvarande fokus för affärstillväxt ligger på tillväxtmarknader, särskilt Afrika, Asien, Mellanöstern och i viss utsträckning Latinamerika. Nästa steg är att expandera verksamheten till utvecklade marknader som Europa och USA. Gruppen kommer att fortsätta att expandera genom en kombination av organisk tillväxt och strategiska förvärv.

Den grundläggande idén bakom White Pearl Technology Group är att erbjuda en unik samling teknologier till kunder över hela världen, med diversifiering i centrum för affärsmodellen - en global aktör inom information och kommunikationsteknik (ICT) som är positionerad för den digitala tidsåldern.

- I stället för att välja ut en produkt har vi byggt upp en robust portfölj. Vi drar nytta av diversifiering genom att kunna arbeta i olika ekosystem och vi stärker också de olika affärsområdena genom synergier mellan bolagen, säger Marco Marangoni, VD för White Pearl Technology Group.

Besök gärna vår hemsida på www.whitepearltech.com för mer information.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för publicering kl. 11.00 CEST den 29 juni 2023.

  

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.