Press
12 Jul, 2023

White Pearl Technology Group AB: White Pearl Technology Group (WPTG) skriver avsiktsförklaring "Letter of Intent" om förvärv av en majoritetsandel i Independent Software Solutions Consulting Pty Ltd (ISSC)

Uppdaterad:
12 Jul, 2023

White Pearl Technology Group, ett ledande IT-företag, listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm, skriver på avsiktsförklaring om att förvärva majoritetsandel på 51 procent i Independent Software Solutions Consulting Pty Ltd (ISSC), som erbjuder Microsofts molnlösningar och är verksamt i Storbritannien och Sydafrika. ISSCs intäkter uppgick till 23,5 miljoner SEK med en nettomarginal på runt 12 procent för räkenskapsåret som slutade i maj 2023, vilket skulle addera uppskattningsvis 10 till 12 på WPTGs totala årliga omsättning och vinst.

ISSC erbjuder lösningar och tjänster för produkter som Microsoft Azure, e-postsäkerhet, Office 365 och Microsoft 365 till stora och medelstora företag. Undertecknandet av en avsiktsförklaring "Letter of Intent" mellan de två företagen är en milstolpe för WPTGs tillväxtstrategi med förestående expansion in i Europa. Samgåendet skulle också stärka produktutbudet för WPTG i Afrika och Mellanöstern. Genom att förvärva en majoritetsandel i ISSC vill WPTG dra nytta av expertkompetens, resurser och skapa synergier och nya affärsmöjligheter mellan bolagen för att driva på tillväxten. De ska generera större värden för såväl aktieägare som kunder och partners. WPTGs etablering på den brittiska marknaden skulle också förstärka tillväxtplanerna i Norden och resten av Europa.

Effekter av avtalet:
  • Majoritetsandel: WPTG förvärvar 51 procent av aktierna i ISSC, of ISSC, vilket gör WPTG till ISSC största ägare.
  • Strategiskt förvärv: Syftet med förvärvet är att stärka WPTGs långsiktiga strategiska mål och komplettera redan befintliga styrkor med en starkare position inom IT-sektorn. 
  • Marknadsexpansion: Genom att kombinera företagens styrkor vill WPTG öka räckvidden på marknaden, penetrera nya segment, kapitalisera på framväxande trender och erbjuda större värden till kunderna.
  • Kontinuitet i ledningen: För att säkerställa en smidig övergång och kontinuitet i verksamheten fortsätter ISSCs nuvarande vd och ledningsteam på sina respektive befattningar i bolaget.
  • Synergier och kostnadseffektivitet: Förvärvet förväntas generera synergier och kostnadseffektivitet genom delade resurser, stordriftsfördelar och operativ optimering.

Förvärvet är villkorat av att WPTG genomför en noggrann granskning "Due Diligence" av ISSCs verksamhet, inklusive de regulatoriska godkännanden som krävs, processen förväntas vara slutförd inom 30 dagar.

Marco Marangoni, koncernchef i WPTG säger att:

- ISSC är en fin verksamhet som erbjuder tjänster inom Microsofts mycket viktiga produktområden. Den seniora ledningsgruppen leds av VDn, Emil Henrico. Med hjäp av ISSCs breda utbud av IT tjänster levererar de tjänster av världsklass till sina kunder. En stor del av ISSCs omsättning kommer från årsavtal, vilket stöjder WPTGs mål att diversifiera inkomstströmmar, skapa en större geografisk närvaro och erbjuda fler IT-lösningar som bidrar till den totala tillväxten i White Pearl Technology Group. ISSCs expansionsplaner i Europa och Mellanöstern harmoniserar med våra och det finns betydande synergier som att realisera.

­- I och med samgåendet med White Pearl Technology Group kan vi växa snabbare på den internationella marknaden och öppna dörrar till kunder i över trettio länder, där kan ISSC expandera verksamheten, baserat på mångårig erfarenhet av Microsoftlösningar. Vår globala resurspool har erfarenhet av att erbjuda Microsoft-tjänster över hela världen och ger oss fördelar på marknaden. Vi är entusiastiska inför alla fördelar som den här expansionsresan kan ge våra kunder, eller som vi kallar dem vår familj. Det innebär att vi kan erbjuda dem ett ännu bättre serviceutbud i framtiden, säger Emil Henrico, VD för ISSC.

Emil Henrico och hans team kommer att fortsätta leda verksamheten för att säkerställa att ISSC fortsätter att bygga sitt varumärke och erbjuda de högkvalitativa tjänster som de har utvecklat genom åren.

Denna information är sådan information som White Pearl Technology Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2023 klockan 9.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Marangoni, VD, White Pearl Technology Group

E-mail: ir@whitepearltech.com,Telefon: +598 93 370 044

Jenny Öijermark, IR-Manger, White Pearl Technology Group, 

E-mail: jenny.oijermark@whitepearltech.com,Telefon +46 0707 340 804

Emil Henrico, CEO, ISSC

E-mail: emil.henrico@issc.co.za

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Swedish North Point Securities AB.

Om White Pearl Technology Group

White Pearl Technology Group består av 28 företag som är verksamma inom informationsteknik. De är diversifierade IT-företag som säljer sina egna lösningar och produkter samt tjänster och produkter från tredjepartsleverantörer. Koncernen har närvaro i trettio länder över hela världen. Koncernens verksamhet är för närvarande inriktad på tillväxtmarknader, särskilt Afrika, Asien, Mellanöstern och i mindre utsträckning Latinamerika.

Om ISSC

ISSC är en Microsoft Cloud Solutions-partner med kunder och marknadsnärvaro framför allt i Sydafrika och Storbritannien. Företaget har funnits sedan 2011 och skapat en kundbas över hela världen genom att praktisera en kundfokuserad strategi. Affärsfokus är att matcha kunder med lösningar som passar deras behov och ge dem 24-timmars support både på plats och på distans. ISSC erbjuder lösningar som Microsoft Azure, Microsoft 365, MS Office 365 och Microsoft Cloud Solutions. För mer information, besök www.isscgroup.com.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.