Nyhet
23 Feb, 2024

ZENERGY: BESLUTAT OM FÖRETRÄDESEMISSION PÅ 27,5 MLN KR (OMS)

Uppdaterad:
23 Feb, 2024

(Omsändning: skickades första gången på torsdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Zenergy, som bygger fabriksfärdiga bostäder, har beslutat om en företrädesemisson av units om cirka 27,5 miljoner kronor.

Emissionen utgörs av drygt 250 miljoner units bestående av B-aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Vardera unit består av elva B-aktier och tre vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 B.

Teckningskursen uppgår till 0:11 kronor per unit, vilken motsvarar 0:01 kronor per aktie.

Vid fullteckning tillförs bolaget en emissionslikvid om cirka 27,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

För det fall de teckningsoptionerna utnyttjas för teckning kan bolaget erhålla ytterligare 10,1 miljoner kronor.

Inför företrädesemissionen har bolaget erhållit en bryggfinansiering om 3 miljoner kronor.

Zenergy har erhållit teckningsförbindelser samt botten- och toppgarantiåtaganden om drygt 22 miljoner kronor, motsvarande cirka 80 procent av emissionen.

Bolaget skriver att emissionslikviden huvudsakligen ska finansiera eget projekt och nya affärer, förädling, utveckling och försäljningskostnader kopplade till bodar samt återbetalning av upptaget brygglån.

Teckningsperioden för pågår mellan den 8 april 2024 till och med den 22 april 2024.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.