Lär dig mer om

Teknisk analys

Utveckla dina kunskaper ytterligare inom teknisk analys. TradeVenues aktieskola går igenom grunderna för er som vill lära er mer om tekniska analyser.

tekniska analyser

Om teknisk analys

Teknisk Analys - eller TA som det ofta förkortas till - är en typ av analys där fokus ligger på att identifiera mönster och trender i historisk data. Teknisk analys används flitigt vid handel av aktier och andra värdepapper. Många menar att den tekniska analysen fångar den mänskliga faktorn vid börskursens fluktuationer och är användningsbar för att tajma in en investering.

teknisk analys

Vad är en teknisk analys?

En teknisk analys är en analys av ett värdepapper eller tillgång som uteslutande bygger på att studera analysobjektets prisrörelser. Vid en ren teknisk analys gör man därför ingen fundamental analys av bolagets verksamhet eller dess marknad. Istället bygger den tekniska analysen endast på historisk pris- och volym-data för att identifiera mönster och prognostisera kursutvecklingen.

Adam J:son Lindh
Adam J:son Lindh
Aktieanalytiker på TradeVenue

Mitt tips är att du börjar med att lära dig grunderna i teknisk analys, såsom de vanligaste tekniska indikatorerna som t.ex. Bollinger Bands, RSI och glidande medelvärden.

Se därefter till att bekanta dig med tekniska verktyg och indikatorer så att du får en mer heltäckande bild av marknaden.

Följ marknaden noga och var beredd att justera dina analyser baserat på nya data och förändringar i marknaden.

Se även till att alltid vara försiktig om du handlar baserat på din eller någon annans tekniska analys. Det finns alltid en risk involverad i att handla finansiella instrument, och jag anser därför att man alltid ska sätta upp tydliga riskhanteringsplaner som man utgår från. 

En viktig del är också att alltid vara disciplinerad och följa din handelsplan noga, även när marknaden inte går som du hade förväntat dig. Undvik också att låta dina känslor påverka dina handelsbeslut. 

Slutligen. Innan du börjar handla på riktigt rekommenderar jag att du applicerar dessa analyser på riktiga marknadssituationer.

Lär dig teknisk analys

För att lära sig att upprätta teknisk analys kan man läsa på om de mest förekommande verktyg som används. Verktygen i fråga handlar om olika typer av indikatorer som kombinerar historisk prisdata och sannolikhetslära med analytiska ramverk. De vanligast förekommande indikatorerna och analys-ramverken är trender, stöd & motstånd, formationer, volym, momentum och RSI. Inom respektive kategori finns det i sin tur en uppsjö av mätinstrument. För att identifiera trender kan man exempelvis använda sig av glidande medelvärden (“Moving Average”) med olika längder på bakåtdaterade värden som 50-dagar MA(50) eller 200-dagar MA(200).

Varför gör man teknisk analys?

Anledningen till varför man gör teknisk analys är för att kunna skapa sig en bild av aktiens framtida prisutveckling, men även för att skapa sig tumregler för riskhantering. Målsättningen med analysen är därför att komma fram till huruvida en aktie är köpvärd eller inte. Exempel på riskhantering är att sätta upp nivåer av beslutsregler såsom att antingen köpa eller sälja en aktie/värdepapper beroende hur kursen utvecklar sig.

teknisk analys aktier

Teknisk analys av aktier

Tekniska analyser kan upprättas på alla typer av finansiella instrument och värdepapper givet att det finns historisk pris- och volymdata. Det är vanligt att teknisk analys upprättas för att analysera aktier. Samma indikatorer som används för TA på aktier kan dock användas brett givet tillgången på pris och volym.

Teknisk analys vs Fundamental analys

Fundamental analys skiljer sig mot en teknisk analys. I den fundamentala analysen försöker man utreda en akties rättvisande värde för att se om det skiljer sig mot det pris som aktien handlas för på börsen. För att komma fram till aktiens verkliga värde kan man bland annat ta del av företagets finansiella rapporter, jämförelsebolag (peers) och omvärldsläget med allt vad det innebär i makroekonomiska utsikter, den politiska pendeln, konsumentbeteenden mer mera. 

 Ett grundläggande antagande inom den tekniska analysen är att marknaden redan har räknat in det faktiska/fundamentala värdet i aktiepriset, men att man istället med analysen försöker identifiera köp- och säljsignaler. 

Fördelar med teknisk analys

Fördelen med teknisk analys är att man får en större förståelse för hur börspsykologi påverkar den effektiva marknadshypotesen - Efficient Market Hypothesis (EMH). Detta då människan ofta tenderar att agera irrationellt och marknaden drivs av mänskligt beteende.

Den effektiva marknadshypotesen innebär att priset på tillgångar (i detta fall aktier) som handlas på en öppen marknad har redan all utestående information inräknad i sin värdering. Så fort det kommer ny information som berör tillgången (aktien) kommer någon att reagera på detta genom att antingen köpa eller sälja. Till slut når utbudet och efterfrågan en ny jämvikt och den nya prisnivån speglar den nya informationen. Det vill säga, marknaden prisar redan in all utestående information.  

teknisk analys av aktier

En annan fördel med den tekniska analysen är att man får en uppfattning om vad aktiens pris kommer att vara i framtiden. Om en teknisk analys upprättas framgångsrikt kan man få en indikation vad som kommer att hända innan det händer. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, men den tekniska analysen öppnar upp för möjligheter och risker och kan därmed indirekt öppna upp för riskhantering.

Nackdelar med teknisk analys

Nackdelar med teknisk analys är att det kan svårt att använda sig av när det uppstår extrema nyheter eller under perioder när marknaden är särskilt oförutsägbar. Vidare måste man också ha ett gott tålamod för att man inte ska reagera på plötsliga kursrörelser och avvika från ens analys. I vissa fall kan det även vara så att indikatorerna säger motsägelsefulla saker.

aktie teknisk analys

I de fall där det är en låg omsättning på aktierna i bolagen kan en stor nackdel vara att enskilda investerare kan påverka kursen genom att köpa eller sälja i bolaget. Dessa aktier blir betydligt svårare att analysera då de är exponerade för marknadsmanipulation. Det kan vara bra att ha ägarkoncentrationen och den dagliga omsättningen på aktier i bolaget i åtanke när man investerar. Om man upplever att det finns flera varningsflaggor kan man investera med mindre poster för att minska sin risk.

Teknisk analys → Avanza

Det finns flera olika vattenhål för att ta del av de senaste tekniska analyserna. Avanzas tekniska analyser finns samlade på deras forum Placera på undersidan för teknisk analys. För att ta del av de senaste aktieanalyserna på TradeVenue vilket innefattar allt från fundamentala analyser, tekniska analyser, generella tankar och synpunkter kring bolag samlas dessa nedan.

Teknisk analys → OMXS30

För bolag på den svenska aktiemarknaden som t.ex. OMXS30 kan teknisk analys vara ett användbart verktyg för att få en förståelse hur deras aktiepriser kommer att utvecklas i framtiden. Genom att analysera historiska prisdata för bolagen på OMXS30 kan investerare identifiera mönster och trender i prisrörelser och använda denna information för att förutsäga hur bolagens aktiekurser kommer att utvecklas i framtiden.

Teknisk analys → Swedbank 

Swedbank är ett av de analyshus som upprättar teknisk analys. För att ta del av de senaste Swedbank tekniska analyserna kan man vända sig till Swedbanks forum, Swedbank-Aktiellt. Om man vill göra en teknisk analys på Swedbanks aktie kan man göra detta kostnadsfritt på TradingView.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Teknisk analys → AergirBio

AergirBio är ett läkemedelsföretag som har nischat sig mot forskning och utveckling av läkemedel. Produktportföljens huvudsakliga läkemedel är viktade mot behandling av MS - multipel skleros. Gör din egen tekniska analys på AergirBio

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Teknisk analys → Embracer 

Embracer Group AB (Embracer) är ett internationellt företag som utvecklar, förlägger och producerar spel för plattformar såsom pc-, konsol-, mobil- och brädspel. Embracer har en diversifierad spelportfölj som är organiserade över entreprenörsdrivna varumärken. Huvudkontoret ligger i Karlstad.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Vanliga frågor om teknisk analys

Vad är en teknisk analys av aktier?
Hur lär man sig teknisk analys?
Varför gör man teknisk analys av aktier?
Vad är fördelarna med teknisk analys av aktier?
Vad är nackdelarna med teknisk analys?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.