12 Jun, 2023

Mentala Modeller

Uppdaterad:
12 Jun, 2023
Mentala Modeller
Mentala Modeller - för investerare som fill slå aktiemarknaden

Mentala modeller 

-för investerare som vill slå aktiemarknaden

Dags igen för Aktiepappa att dela ut ett boktips. Den här gången är det vår vän och bloggkollega Christofer Anderssons bok Mentala Modeller. Christofer som numera är en etablerad författare inom finansvärlden behöver egentligen ingen närmre presentation men vi vill ändå skriva några rader om honom. Christofer är i grunden lärare och en lika hyllad som framgångsrik författare inom investeringar. En stor del av det som är unikt med Christofers författarskap är att han väljer att fokusera på de aspekter som inte sällan glöms bort inom investeringar och finansböcker; det psykologiska. Det finns flera aspekter på detta ämne och Christofer är bra på att fånga dem alla. Kan man bemästra dessa är man redan där ett bra steg på vägen mot att bli en framgångsrik investerare. Givetvis är inte detta en bok som man kan läsa från pärm till pärm och sen bli nästa Peter Lynch eller Warren Buffett. Detta är snarare en bok som bör plockas fram och läsas med jämna mellanrum under en investerares investeringsresa.

 Vi kommer definitivt ha Mentala Modeller lätt tillgängligt för att kunna plocka fram den och läsa igenom med jämna mellanrum.

När det kommer till innehållet i boken vil vi inte avslöja för mycket, men boken är mycket självutlämnande och efter att ha läst denna förstår vi mer av var Cristofer fått sitt intresse om psykologi ifrån. Som tidigare hoppar Cristofer från såväl aktie- som börsvärlden till den vardagliga och sedan tillbaka. Det skapar perspektiv och de tidshopp boken gör innebär att vi får besöka både USA under 1920-talet och Indien under imperialismens 1800-tal. De tydliga exemplen och blandningen av perspektiv gör att varje kapitels innehåll blir både intressant och tacksamt att ta in. Vidare är språket och sättet som skrivs välfungerande; precis som i de två tidigare böckerna märks det att fokus är på att skriva och förklara på ett sätt som alla kan ta till sig och förstå. Eftersom han är från Motala kanske han är van med att ”tala till bönder på bönders vis”.

Boken är uppdelad i tio olika delar eller tio modeller och alla modellerna är egentligen tillämpningsbara på varje person eller varje investeringscase men självklart skaffar man sig ett eller ett par favoriter i de olika modellerna. De kapitel som vi fann mest givande var ”Terrängmodellen” och  ”Stegmodellen”. Terrängmodellen handlar om hur kartan kan se olika ut för olika personer och ur olika perspektiv. Detta är något som vi upplever att många investerare glömmer. Även rutinerade sådana. Ta bara en så enkel sak som att det alltid finns en säljare till varje aktie som köps över börsen. Den som säljer aktien har uppenbarligen en annan bild av kartan/företaget/terrängen. Juset den delen skulle vi vilja berätta om ofta och kanske kommer vi göra det här på bloggen. I stegmodellen berör Christofer begreppet ”first level thinking” och med både pedagogiska och lite humoristiska exempel visar han på hur vi människor ibland tänker lite kort. I slutet av kapitlet går han in på djupet kring ett svenskt bolag och ger mycket tydliga exempel på hur man kan göra för att använda detta kapitel i sin analys av bolag.

Köprekommendation

Det är mycket sällan vi på Aktiepappa delar ut ett köpråd men idag gör vi faktiskt det och sätter KÖP på Cristofers nya bok med kommentaren: läsvärd!

 

Köp boken: Mentala Modeller via Pug förlag. (De verkar ha bästa pris just nu)

 

Läs mer om Christofer Andersson

Årets viktigaste bok

Börspsyologi

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.