1 Nov, 2023

Quickbit Företrädesemission

Uppdaterad:
31 Jan, 2024
Quickbit Företrädesemission
-samarbete-

Quickbit

Quickbit är ett svenskt fintechbolag vars mål är att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit produkter för såväl e-handlare att ta betalt i kryptovaluta, som människor att använda kryptovaluta. Visionen är en ekonomi utan gränser. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och det grundades 2016. 2019 noterades de på NGM Nordic SME. 

Vissa av er läsare minns säkert att vi skrivit om Quickbit tidigare. Inte minst var de på mångas läppar under Bitcoinboomen och i samband med att de noterades.

  • VD: Daniel Sonesson
  • Ordförande: Peter Liljeroos
  • Ticker: QBIT
  • Teckningskurs: 0,41 kr

Företrädesemission

Just nu genomför Quickbit en företrädesemission. Planen är att ta in 32,5 miljoner före emissionskostnader. Nettolikviden från förträdesemissionen planeras att användas till förstärkning av rörelsekapitalet, expansion av tech-team samt marknadsinsatser och försäljningsarbete gentemot ett större antal e-handelsföretag och andra kundsegment. Villkoren i företrädesemissionen innebär att aktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter för varje en (1) innehavd aktie. Det krävs tio (10) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie.

  • Teckningsperioden för att delta i Företrädesemissionen äger rum 20 oktober – 6 november 2023
  • Handel i teckningsrätter i Företrädesemissionen äger rum 20 oktober – 1 november 2023
  • Handel i BTA:er i Företrädesemissionen förväntas äga rum omkring den 20 oktober – vecka 48 2023
  • Preliminärt datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen är 8 november 2023

Garantier

21 MSEK av företrädesemissionen är garanterat av Finserve Exelity och Formue Nord. 

Utspädning

Aktieägare som väljer att avstå från att teckna nya aktier i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 47,4 procent.

Våra tankar

Quickbit driver verksamhet inom ett område som vi faktiskt eftersträvat. Nämligen implementeringen av Bitcoin (och andra coins) i vardagen. Det har pratats mycket om hur Bitcoin och blockkedjetekniken ska kunna användas i vardagen men det har inte blivit så mycket av det. Inte vad vi sett i alla fall. Quickbit är ett av de företag som aktivt arbetar med att få Bitcoin att fungera i vardagen, som betalningsmedel. Under tiden går det också att handla Bitcoin på deras sida och ju mer vi läser desto mer intresserade blir vi faktiskt av bolaget. Det tycks dock vara svårt att visa svarta siffror i den här branschen och vi hoppas att Quickbit kan visa att de är de som lyckas först och bäst.

Idag handlas Quickbit till kursen 0,42 kr.

Disclaimer

Detta är ett inlägg som ingår som en del i ett samarbete mellan investeringsplattformen Tradevenue och Crunchfish men tankarna, orden och åsikterna är Aktiepappas egna och ingen annans.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.