15 Sep, 2020

Teckna IPO på kredit?

 

 

 

Ser på Avanzas information om Readly och Implantarica att det verkar vara enkelt att teckna sig för aktier i dessa båda IPO:er utan att ha pengar på kontot. Likviddag är 23 september medan första handelsdag är 21 september för Implantica. För Readly är det 17 respektive 21 september och båda verkar konstiga. Speciellt udda blir det i och med att det i Implanticas fall där noteringen sannolikt kommer bli övertecknad och där deltagande i utlottningen endast kommer omfatta de kunder som har likvider på kontot på likviddagen.

Vi gissar att detta är ett enkelt skrivfel (eller lite otydligt) men det är inte så enkelt om folk förlorar pengar pga att man handlat på de uppgifter som finns i prospektet trots att korrekt information finns på andra ställen i prospektet. Korrekt information verkar vara att pengar skall finnas tillgängliga på depån från 17 september till och med 23 september i Implanticas fall och från 15 till och med 21 sepbtember i Readlys fall.

 

Läs mer om Implanticas notering

 

Notering av implantica 

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.