15 Jan, 2023

Bredband2

Jag har i cirka ett år följt Bredband2, som har nämnts mer och mer under samma period. Dels har Affärsvärlden bolaget i sin modellportfölj, dels har Börsveckan med den i sin utdelningsportfölj för 2023. Några av de främsta argumenten är de sedvanliga för bolag likt detta, såsom Bahnhof, Telia, Tele2, Telenor et cetera, är att de inte är konjunkturberoende och att det sista konsumenten drar in på är tobak, alkohol, spel och bredband/telefoni. Jag håller detta i allmänhet, men sista i synnerhet för sant. Emellertid kommer det vara en enorm prispress om skiten träffar fläkten och således handlar det om finansiell position – ju bättre soliditet och ju starkare marknadsposition, desto mer kan man sänka marginalerna för att ömsom överleva, ömsom vinna mot sina konkurrenter.

Bredband. Fiber. Trådlöst. Oavsett form är de essentiella för ett fungerande liv i det flesta av världens länder. 5G lyfts mer och mer fram som ett alternativ, men jag tror att det kommer dröja fler år än vad många analytiker tror/trodde. Dels går utbyggnaden av master med mera långsammare, dels är investeringsviljan från bolagen inte den högsta just nu (och, troligtvis, för resten av 2023). Utöver detta är 5G enbart starkt och bäst fungerande inom en viss radie från masten. Det skall till många master om alla ska ha perfekt uppkoppling twenty four seven.

Elon Musk femitioelfte bolag Starlink kan absolut vara ett växande hot, men ännu är den utvecklingen med internetuppkoppling via satelliter enbart i sin linda. Tjänsten finns att tillgå i elva länder och antalet kunder är något över de dryga hundra tusen. Detta är dock data från mitten av 2021 och det bör ha ökat och ändrats, likväl är det enbart i sin linda. Vidare kommer denna tjänst till en början (hur länge? Hur många år?) vara dyr relativt vanlig fiber/trådlös uppkoppling.

Beträffande den tjänst som Starlink erbjuder kan det antas att konkurrensen från nya/redan i etableringsfas liknande konkurrenter kommer att växa, men när, hur et cetera? Jag tror att fiber och trådlös uppkoppling är här för att stanna i minst flera, flera år framöver. Observera betoningen på tror.

Bredband2 erbjuder helhetslösningar i allt som berör bredband, fast- och mobilt telefoni, samt IP lösningar. Störst specialisering återfinns inom optisk fiber i lokala nätverk (LAN), främst till privatpersoner i stadsnät, allmännyttiga hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar. Utöver erbjuder bolaget brandväggar och antivirussystem. Man är just nu tredje störst i Sverige och jobbar för att vinna allt mer marknadsandelar. Ett sätt är att erbjuda bra priser och med det ta stryk på marginalerna, vilket syntes tydligt vid den senaste rapporten.

Bolaget har även förvärvat TH1NG och A3 de senaste åren, vilket gjort att skulden ökat. Emellertid är den inte oroande hög relativt såväl kassaflöde som vinst, om än att det tål att uppmärksammas. Förvärven har tillsammans med flera olika ”ny kund teckna och få ett riktigt bra pris”-erbjudanden gjort att man växt antalet kunder. Nu handlar det om att förvalta och återvinna marginaler. Det ser jag som hela caset.

När nyckeltalen studeras framkommer att man över tid ökar såväl omsättning som vinst och eget kapital, om än att sistnämnda minskade under 2022. Studerat helår till helår, det vill säga inte kvartal för kvartal, återhämtar sig bruttomarginalen sakta men säkert. Rörelsemarginalen samt densamma för vinsten ligger på ett historiskt snitt och är just nu i stigande trend. Kanske början på en fortsatt sådan? Kassaflödet ökar och även dess marginal, vilket är positivt.

Då jag gärna ser utdelning, men att denna inte är högre än att den utsätter bolagets finanser för onödiga risker, ligger utdelningskvoten relativt det fria kassaflödet på cirka 50 % och relativt vinsten är det dock mycket högre, nämligen 102 %. Utdelningen är i stigande trend, men mellan 2017 och 2020 låg den still.

Samtliga bilder är från den underbara tjänsten Börsdata.

Det finns mer att skriva om bolaget och att de inte har de nöjdaste kunderna (fråga Börspodden…), men kanske finns här ett bolag som kan li en tacksam kandidat till portföljen? Jag är kluven – vad anser du?

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.