26 Jan, 2024

Definiera och håll dig till din spelplan och din strategi.

Uppdaterad:
27 Jan, 2024

Det händer ofta att man som människa i allmänhet, men som investerare i synnerhet rycks med i stunden; ständigt ser samt hör och därmed jämför sig med allt och alla runtomkring sig. Relativitetsbias är ett farlig gift, som inte sällan leder dig in på vägar som du innerst inne inte vill vandra. I tider då sociala medier växer och det faktum att alla kan umgås med allt och alla oavsett tid och plats har detta enbart ökat på den stammentalitet – ie. ”tribalism” - som vi har kvar sedan tiden på savannen. Att riskera sin plats i flocken är för oss ett hot så kraftigt och fruktat att vi ofta inte förmår att stå stadiga mot de tankar och känslor som kommer av att se hur alla andra gör, tänker och säger (med förlängningen att vi vill apa efter).

När nu börsen har återhämtat sig något sedan de värsta fallen under förra året, 2022 och 2023, och mångas portföljer står på plus är det lätt att slå sig på bröstet och luta sig tillbaka. Förstå mig rätt, för visst ska du tillåta dig detta, men kom ihåg att en del av nuvarande framgång handlar om tur och omständigheter – fooled by randomness. Glöm därtill ej heller bort att vara ödmjuk. Ödmjuk inte bara mot dig själv och din portföljs avkastning, utan även till andra i din omkrets och till dina såväl kunskaper som okunskaper. Om inte lyssna på, så åtminstone hör dem. Bedöms det sagda vara adekvat för dig och dina placeringar – då ska dy lyssna (minst en gång till).

Emellertid var det inte detta som detta inlägg skulle handla om, utan om vikten av hela tiden att hålla koll på sin egen strategi och följa den; utmana och ifrågasätt den, ja, men viktigt att du håller dig till den. Alla har vi olika strategier och dessa utgår från olika faktorer, såsom risk och placeringshorisont. Min placeringshorisont skiljer sig nog från din och beroende på denna kan vi se olika på risk och ”risk”.

Att definiera sitt spel, sin spelplan och sina spelregler är alltid lika viktigt – detta oavsett om det råder hause eller baise. Alla är vi olika och det är sak samma oavsett hur mycket tribalismens ådra frenetiskt pumpar. Håll. Dig. Till. Din. Strategi. Det tål att upprepas nu, då rapporterna för det fjärde kvartalet kommer in i en fart som skulle få självaste Flash Gordon att bli grön av avund. Sätt dig i en situation där du inte blir lockad att agera – aktivitetsbias – på grunder som inte är adekvata, utan enbart är känslo- och tillfälliga tankarstyrda. Att applicera 24-timmarsregeln är inte något dåligt, snarare tvärtom; du får inte exekvera ett beslut förrän du ”sovit på saken”.

Att lyssna till andra och vad de anser om rapport X, men också strategi Y, är bra, men det betyder inte nödvändigtvis att du måste följa dem. Om en analytiker säger ”sälj” ska du lyssna till dennas argument och motiv, men du måste också ta dessa i beaktande till din strategi, placeringshorisont och riskbenägenhet. En analytikers perspektiv är kanske bara 3–6 månader, medan ditt är…. Ja, kanske 10 år. Som framkommer spelar ni inte samma spel - ty ni är olika spelregler!

Om det nu fortsätter att vara en början på en vidare uppgångsfas, även om en sådan först kan ses efter flera månader, så är det ingen anledning att stressa in, för det kommer alltid komma tillfällen som är mer passande än andra att öka eller ta en första position. Att det sista tåget hart gott kommer jag aldrig ta för sant. Reflektera kring det och ge tanken tid – kommer det aldrig att gå ett enda till tåg från perrongen? Allvarligt!? Exakt – jag tänkte väl det… 

Se också upp för att lockas in i ett visst narrativ. Spola tillbaka tiden blott ett par, tre, fyra månader och många sade att lyxbolagen gått och blivit konjunkturkänsliga; att de förlorat sin edge och så vidare. Absolut drabbas de lite, då den aspirerade medelklassen inte har fortsatt råd att köpa väskor för  >50 000 kronor, men för de ultrarika gör det sak samma om de har 10 mdkr eller 8 mdkr – väskan skall bara has och en dag utan en Moët till lunchen samtidigt som utsikten vid Rivieran tas in vore otänkbart bara för att räntor och annat ”tillfälligt brus” figurerar i världen.

LVMH
LVMH och deras rapport från den 25 januari 2024. Bild tagen från uppskattade Quartr

Narrativ är viktigt, men det ska inte ses som enskilt från bolagens hårda siffror. Ha fokus på sistnämnda och lägg först därefter på förstnämnda. Följ inte flocken, som mer ofta än sällan är tämligen kortsiktigt och inte nog så nyckfull och manodepressiv. De platta fallen i SBB, Fingerprint, Hexatronic, Intrum med flera är bara ett par av flera exempel där investerare lockats in i ett felaktigt narrativ och hellre sett till det än de hårda siffrorna. Absolut är inte siffrorna fria från en viss tendens, vilket Richard Bråse har varit – och fortsatt är – duktig på att skriva om (studera även här hur han synade dem i både SBB och Intrum). Dock är de mer pålitliga än ett narrativ.

LVMH och deras rapport från den 25 januari 2024
LVMH och deras rapport från den 25 januari 2024
LVMH och deras rapport från den 25 januari 2024
LVMH och deras rapport från den 25 januari 2024

TRender och narrativ kommer och går, kvalitativa bolag består.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.