18 Oct, 2023

Det finns inga lösningar

Uppdaterad:
18 Oct, 2023

En känd och av många uppskattad författare, lärare och ekonom är Thomas Sowell, vars alster inte är så få till antalet. Likt många andra, men långt ifrån alla, ekonomer lyfter han fram i flera av sina böcker att det sällan – aldrig(?) – finns Lösningar, utan istället rör det sig om trades-off. Det som tyvärr, pardon my french, pöbeln sällan inser, eller är beredda att acceptera, är att inget ges utan att något också tas (trade-off). Helst skall lösningar ges och ske, utan att det för sakens skull skall kosta individen, den specifika gruppen med flera någonting. 

Du känner säkert till hur politiker ofta för sig med lösningar; ofta snabba och distinkta i sann populistiska anda, men hur ofta blir de realiteter och hur ofta kommer de med en inte så lite kostnad? Att öka X betyder att Y kommer drabbas negativt - är det värt kostnaden? Min uppfattning utifrån det jag, såklart speglat och skapt utifrån de källor jag såväl aktivt som passivt exponeras mot, politiker sällan först tänker och därefter agerar, utan mer tycks vice versa vara gällande.

För att göra en bra trade-off måste, enligt Sowell, tre på varandra följande frågor ställas samt besvaras innan ett jakande eller nekande beslut tas.

  • I jämförelse med vad? Compared to what?
  • Till vilken kostnad? / At what cost?
  • På grundval av vilka tydliga belägg? / What hard evidence do you have?
TS

Det kan tycks som självklara frågor, eller hur? Sådana som politiker alltid applicerar, eller hur? Tyvärr är fallet ej som så, vilket rapporten från riksrevisionen gällande Sveriges migrationspolitisk 2004–2015 visar. Under denna period invandrade närmare 1,3 miljoner människor till Sverige. Riksrevisionens uppställning om redovisningen av volym och konsekvenskostnader i de 26 propositionerna visar att i elva av dem saknades en bedömning av vilken grad migrationen skulle påverkas av besluten. I sexton av dem saknades en bedömning av påverkan på kommunala kostnader, detsamma som idag står att läsa samt höra om överallt och ingenstans. 

Redan detta är oerhört tragiskt. Medan Sverige tillförs 1,3 miljoner nya invånare och svenska regeringar lägger ett nytt lagförslag kring migrationen ungefär var sjätte månad, saknar över fyrtio procent av dessa en bedömning om hur migrationen kommer att påverkas av det föreslagna beslutet. Över sextio procent av lagförslagen saknar en bedömning om beslutens inverkan på kommunernas ekonomi. Och folk (men ännu mer politiker) frågar sig ”hur hamnade vi här?” … …

Kan ovan översättas till investeringar? Jag vill så hävda, för ingen investering skall ske utan att checklistan har gåtts igenom och bockats av. Som bekant kommer allt och inget till en viss kostnad som vederbörande måste vara beredd att acceptera – en trade-off. Kostnaden kan vara allt ifrån att denna månad kommer ökningar i vissa bolag premieras framför övriga via att ta en förlust och istället investera pengarna i ett annat bolag till att köpa dippen och gå med oron i magen som till en början gör sig tillkänna till en inte så liten grad. Avvägningar. A ställs mot B och är vår investerare klokt tänker hen flera steg framåt (second level thinking // stegmoddellen, som jag avhandlar i min senaste bok).

 

Det du, jag och alla dels måste inse, dels acceptera är att alltid ställa insats relativt eventuellt utfall mot varandra. Ju mer påläst; ju mer insatt; ju mer du känner såväl dig själv som X, desto mer kommer du kunna göra sannolika prognoser och sannolikhetsberäkningar för ett utfall. Allt annat lika torde detta leda till att sannolikheten för att det önskade utfallet realiseras blir hög, men aldrig hundraprocentig. 

Observera dock att det inte finns några gratisluncher. Känner eller upplever du ingen kostnad är något lika mycket skumt som fel och troligtvis har du begått ett misstag i din process. Muskeluppbyggnad kommer av träning (”kostnad”), kunskap av läsning, diskussioner, lyssnande och skrivande (”kostnader”) et cetera. Du kommer aldrig hitta en Lösning för att din investeringsprocess och dess utfall skall vara och bli perfekt, men du kan göra mycket för att den skall bli så bra som möjligt är och det är värt allt, eller hur? För vad är alternativkostnaden? Exakt.

Ta kostnaden om och när du bedömer den vara det beräknade utfallet acceptabel. Gör jobbet; spring milen; läs boken; lyssna på podden; dissekera portföljen et cetera så länge du bedömer insatsen vara resultatet värd. Väg A mot B, men kom ihåg vikten av att ta ”... a simple idea and take it seriuosly”” samt att när du säger ”ja” till X säger du samtidigt ”nej” till allt annat. 

På tal om några som tycks göra kloka avvägningar är det ledningen på Handelsbanken, vars kvartalsrapport jag idag summerade och kommenterade på Aktiespararna. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.