27 Oct, 2023

Det handlar om långsiktighet

Uppdaterad:
27 Oct, 2023

Det är så lätt att säga; ”jag är långsiktig”, men det är något mer utmanande och krävande att praktisera nämnda. Dock går det! Bolagens rapporterade siffror skall inte negligeras och det är alltid viktigt att se över sina investeringsteser, för allt och inget kan förändras. 

Har portföljen rasat med tvåsiffriga tal? Ligger du minus för året? Är du ”sämre” än ditt jämförelseindex under detta år, denna månad, denna dag? Det är fullt normalt om du är en aktiv småsparare/investerare och något som ryms inom kostnaden (pris är vad du betalar, värde vad du ”får”). Att under vissa perioder prestera sämre en kreti och pleti har flera av de främsta investerarna gjort (och kommer så fortsätta göra), men vad som skiljt dem från den breda massan är att de förmår att dels se bolagets underliggande verksamhet och dess utveckling, dels ständigt investera i sig själva och med det utvecklas. De har haft psyket att stå emot när allt och alla skriker ”sälj och rädda vad som räddas kan.” 

”Longevity in this business is about being able to reinvent yourself or invent the future.» (S. Nadella)
 

Det är inte ett sorts strutsbeteende som gjort det möjligt för dem, utan när andra har sett risker och faror har duktiga investerare inte sett detsamma och därmed inte sett någon som helst rationell orsak till att sälja. Således är en av de främsta och återkommande lärdomarna att känna, kunna och veta ditt bolag. Vad är dess marknadsposition och vilka strukturella trender talar för att den enbart kommer stärkas? Hur ser finanserna ut? Styrelse och ledning? Och så vidare.

Just nu råder hög rädsla och minsta lilla avvikelse i rapporterna från bolagen straffas med såväl piskrapp som vattentortyr och stegling. I vissa fall är straffet adekvat, men långt ifrån alla. Mr. Market är som alltid mycket nyckfull och manodepressiv och detta kan – och ska – du utnyttja. Din edge är din långsiktighet och det faktum att du har tid att vänta. Flera andra aktörer har inte denna förmån. Ja, det är mentalt jobbigt, men allvarligt och ärligt – är det inte värt den kostnaden? Hade du trott dig få guldmedaljen gratis, likt leksaken i ett Kellogg’s Frostiespaket? I ett Happy Meal? 

Givet att din långsiktiga investeringstes håller finns ingen anledning att gräma sig, eller börja lipa. Se det istället myntets andra sida och fokusera på annat – invertera och se istället nuvarande nedgång till en möjlighet för ökning. Detta, såklart, givet att du vill och är beredd att öka. Nej, du ska inte strutsa, för det är viktigt att följa bolagen, men du behöver inte – ska inte – studera kursen varje sekund. En aktie lever ofta ett annat liv än bolagets fundamentala verksamhet, medan den i långa loppet korrelerar med vinsterna.

Kommer den nordiska marknaden sluta med VVS-lösningar, tjänster och produkter? Nej och givet såväl AOJ:s som Bravidas marknadsposition samt stabila finanser talar mer för att de är framtida vinnare än förlorare. 

Kommer det sluta byggas bostäder? Ha – nej och förr eller senare kommer det att vända och vilka kommer ligga i framkant om inte de bolag som 1) sitter på de bästa bestånden och 2) har finansiella muskler? Absolut ska JM handlas ned nu, för här och nu gör de små vinster, men givet all fakta som idag ligger på bordet talar mycket för att de kommer att både övervintra samt komma ut starkare än innan. Med andra ord är de relativa vinnare.

Jag har vid ett par tillfällen lyft fram Roy Amaras lag om hur ”we tend to overestimate the effect of a technology in the short run and underestimate the effect in the long run”. Detta gäller inte bara den teknologiska utvecklingen samt framstegen, utan mer eller mindre allt. Just nu tenderar Mr. Market att övervärdera den domedag som tycks råda, medan de långsiktiga och strukturella trenderna är högst levande. VVS-systemen och dess underhållning ligger decennier efter i underhåll. Om detta skrev redan Svenskt Vatten om 2022. I sin rapport skriver de bland annat ”Fram till år 2040 bedöms den totala kostnaden öka från dagens 20 miljarder kronor till 37 miljarder kronor per år, det vill säga närapå fördubblas (ökning med 90 procent).”

Bransch- och arbetsgivarorganisation Byggföretagen, som samlar bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige hållbart, skriver i sitt senaste pressmeddelande att ”investeringarna i nya bostäder är nere på samma nivåer som vid millennieskiftet. Vi befinner oss i en syrefattig tillväxtmiljö som kväver bostadsmarknaden.”

Enligt branschorganisationens prognos kommer byggnationen av 23 600 lägenheter och småhus under 2024 att påbörjas. Emellertid räcker inte det långt, framför allt inte med tanke på att det enligt Boverket behövs 59 200 – 66 400 nya bostäder årligen till och med 2030. 

Kommer detta behov helt plötsligt försvinna? Nej. Peab, NCC och Skanska kommer överleva. 

Långsiktighet grundad på rationalism och förnuft är vad som kommer göra dig till en relativ vinnare. Investera i dig själv; lär känna dig själv och upplev hur detta kommer ge avkastning inte bara i mående och känslokontroll, utan även i portföljen.

 

Just nu har mitt förlag en kampanj för läslovet som stundar. Ingen rabattkod behövs, utan priserna är redan nedsatta i deras shop, som du finner på denna länk

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.