28 Apr, 2023

Dubbelägande - bra eller dåligt?

Uppdaterad:
23 Apr, 2024

Jag har vid ett par tidigare gånger skrivit tankar och reflektioner kring eventuellt dubbelägande. Kan, eller mer korrekt; ”ska”, man äga Handelsbanken om man också äger Industrivärden? Atlas Copco om man äger Investor? Holmen och Indutrade om man äger Lundbergs? Paradox om man äger Spiltan? Et cetera.

Det finns inget, för alla och envar, slutgiltigt, perfekt svar, då vi alla har våra olika och unika strategier och taktiker. Kanske äger du Industrivärden och Investor i främsta syfte att få ta del av tillväxt och därmed (aktie)värdestegring, medan du också äger Handelsbanken och Volvo för du har ett extra fokus på utdelningar? Jag säger inte att det vare sig är bra eller dåligt, utan om du upplever att det fungerar för dig så kör på. Som jag gång på gång återkommit till på såväl bloggen som hos Aktiespararna och i mina böcker: ditt liv; din ekonomi; dina förutsättningar, mål, ambitioner et cetera.

Frågan bör dock lyftas fram, för det händer att man riskerar att ömsom missa eventuella dubbeläganden, ömsom negligera de negativa faktorer som, eventuellt, kan komma av dem. 

Jag slogs länge med huruvida jag skulle äga både Industrivärden och Lundbergs, för till mångt och mycket är de en och samma. Studerar vi Lundbergs innehav samt substans (tack ibindex.se) framkommer följande.

Industrivärden står för cirka 18 % av substansen

Handelsbanken står för cirka 4 % av substansen

Sandvik står för cirka 5,7 % av substansen

Skanska står för cirka 2,9 % av substansen.

Totalt består Lundbergs substans av cirka 30 % av de innehav som antingen är eller finns i Industrivärden.

LUNDB

Här får jag/man således ställa sig frågan huruvida det är ”värt”, för att bruka ett mer ungdomligt språk, att köpa Lundbergs för att få exponering mot Husqvarna, de onoterade fastigheterna, Holmen samt Indutrade. Kan man köpa allt till rabatt förstärker såklart de motiven till att investera i Lundbergs, men vill man undvika för mycket exponering mot bolag X kanske man gör bäst i att äga antingen Industrivärden eller Lundbergs och sedan komplettera med just det/de bolag man önskar äga?

Sedan går jag med tron att Lundbergs och Industrivärden, likt Gyllene Tiders hit, ”… kommer bli en”. Jag tror att det kommer att ske samtidigt som Fredrik Lundberg väljer att stiga av från sina poster. Jag har inga underlag för detta, men givet hur han har agerat samt den fokus på makt som finns från hans sida, för att inte förglömma det arv han säkert önskar lämna till framtida generationer, tycker jag det finns faktorer som talar för en sammanslagning.

”Jag ser på dig och du ser på mig och jag säger; ja, jag vill ha dig”

Beträffande att äga ett investmentbolag, såsom Industrivärden, och även ett av dess innehav, såsom Volvo, behöver det inte vara dåligt. Ömsom kan man få ta del av mer utdelning, ömsom kan man, eventuellt skall betonas, få ta del av en än starkare tillväxt då det under tider kanske kommer vara enkom Volvo som drar hela Industrivärden? Många ”om och men”, men man måste som investerare ställa sig följande frågor:

  • Varför vill jag äga bolag X, som finns i investmentbolag Y som jag redan äger?
  • Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med detta förfarande?
  • Hur skall jag tänka kring min initiala och sedan successiva allokering? Skall nytt kapital tillföras och när, hur, varför etc.?

I Mentala Modeller skriver jag om stegmodellen, som fokuserar på just att tänka i olika steg och hur/varför/när man kan/ska agera. Det är omöjligt att med säkerhet veta den fjärde eller femtioelfte ordningens konsekvens, men att inte ens bemöda sig med att försöka föreställa sig den andra, tredje och fjärde gradens ordning är att göra sig en otjänst. Du vill vara proaktiv; förutseende; förberedd, inte dess antonymer.

På tal om Mentala Modeller fick jag nöjet tillika äran att idag, fredag, bli intervjuad av Karl Lans på Placera. 

Hur reflekterar och resonerar du kring ett eventuellt dubbelägande?

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.