22 Sep, 2023

Jag visste det!

Uppdaterad:
22 Sep, 2023

Om en månad, ett kvartal eller om ett år är jag tämligen övertygad om att vi kommer få se småsparare, men också professionella investerare, basunera ut ”jag visste det”. Kanske kommer det vara gällande att Nibe på nuvarande nivåer var ett bra köp, eller att korta Nvidia på ett aktiepris motsvarande P/E 98,1 var inget annat än ren och skär briljans. Kanske kommer det vara gällande att SBB skulle fortsätta falla än mer och allt lägre, eller att den svenska kronan skulle göra en rebound utan dess like. Kanske.

Oavsett kommer alla vara drabbade av fenomenet som går under namnet ”Fitchs paradox”. Nämnda är en filosofisk paradox som väcker frågor om gränserna för mänsklig kunskap och själva begreppet. Den är uppkallad efter den amerikanske filosofen Frederick Fitch, som formulerade den 1963. Paradoxen kan uttryckas likt nedan.

  1. Om något är känt så är det sant (detta är en grundläggande kunskapsprincip)
  2. Om något är känt, då är det känt att det är känt (detta följer av definitionen av kunskap)
  3. Därför, om något är känt, är det sant och känt för att vara sant.

Låt mig nu introducera begreppet "kännedom/vetskap/insikt" i paradoxen.

  1. Om något är kännbart, då är det känt (detta är ett rimligt antagande - om något kan vara känt så måste det vara känt av någon någon gång.)
  2. Om något är kännbart, då är det känt att det är kännbart (detta följer av definitionen av kännedom)
  3. Därför, om något är kännbart, är det sant och känt för att vara kännbart.

Jag hoppas du än så länge är med i redogörelsen, för det är nu paradoxen inträffar.

Tänk på ett uttalande som "det finns en okänd sanning." Om detta påstående är sant, är det både sant och känt för att kunna kännas. Dock är det problematiskt, för om det är känt att det är känt borde det också vara känt, vilket motsäger det initiala påståendet att det är en okänd sanning. 

Å andra sidan, om vi antar att påståendet är falskt, är det inte så att det finns en okänd sanning, vilket innebär att allt är känt (eftersom om det inte är okänt är det känt). Detta verkar också problematiskt ,eftersom det leder till slutsatsen att alla sanningar är kända.

Fitchs paradox visar att antingen finns det inga okända sanningar (allt är känt) eller att det finns okända sanningar (saker som inte kan vara kända). Båda dessa slutsatser är kontraintuitiva och utmanar vår förståelse av kunskap och kännbarhet.

Filosofer har föreslagit olika sätt att lösa Fitchs paradox, men det förblir ett ämne för debatt och diskussion inom epistemologin (kunskapsstudiet). Vissa lösningar innebär att ompröva kunskapens och kännbarhetens natur, medan andra utforskar paradoxens implikationer för vår förståelse av sanning och verklighet.

Vad är slutsatsen? Nibe är ett uppskattat bolag och många är det som just nu bedömer sig ”fyndköpa” i det. Ponera att om aktien står 50 % högre om ett år kommer flera hävda att de ”visste” det, men hur kunde det veta? Det rör sig om en mental fallgrop som berör att ju flera alternativ/alternativa utvecklingar/slut som vederbörande investerare tänkt på och som kan komma, desto mer intalar sig hjärnan att den ”vet”. När ett av dessa sedan blir en realitet kommer den, såklart, slå sig på bröstet. Likt ett löv faller bort med vinden faller alla andra eventuella slut/resultat som vederbörande investerare reflekterat kring bort.

Att ”veta” (se eventualiteten/möjligheten etc.) att en viss händelse/resultat kan ske är en sak, men att veta är en annan, för om du visste, skulle du då inte gå all in? Mer är sanningen att du anat/haft en känsla eller dylikt, men visste – nej, det gjorde du troligtvis inte.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.