22 May, 2023

Kontigo Care

Uppdaterad:
31 Jan, 2024
Kontigo Care

Alkohol är ett ämne, likt spel och dobbel, som inte så sällan berör. Oftast är de två lägren lika långt ifrån varandra som Jimmy Åkesson och Anders Lindberg och det som vi alla alltid lyfter fram som essentiellt för utveckling och progression – gråskalan och att världen aldrig bara är antingen svart eller vit – är lika bortglömt som de sju dvärgarnas takt. 

Mer ofta än sällan beskylls producenterna av ”gift X” som de skyldiga; de onda; Sauron, Darth Vader, Kejsaren, Svinpäls, Guld Ivar Flinthjärta… you name it. Beträffande människans egen vilja samt frihet att välja ges det ej mycket plats i diskussionerna, utan det är andra som ska mästra såväl det ena som andra lägret. Jag har tyvärr fått se såväl min farmor som mormor gå bort i cancer orsakad av rökning. Såklart vet jag att det finns de som har än närmare släktingar/familjemedlemmar där tobak, alkohol och så vidare varit orsaken till att de lämnat oss för tidigt. Mycket för tidigt. Detta är inget annat än hemskt och jag tror inte det finns någon av alla som läser och skriver på denna blogg som önskar detta; att någon älskad människa skall lämna oss. 

Emellertid vill jag hävda att alla har ett val. Ja, det är svårt att stå emot när ett begär och beroende har skapats, likväl är det ett val. Absolut är det lika hemskt med reklam, såväl riktad som icke-riktad, men ännu en gång; det finns ett eget ansvar och en egen vilja hos alla och envar. Jag ämnar inte trampa på ömma tår, eller hävda mig över någon annan. Jag har full förståelse och respekt för de som har raka motsatta ståndpunkt som jag, men då bör vi också fråga oss om ICA, Willys med fler ska få sälja Frödinge kladdkaka till alla som tyvärr lider av bulimi(?). Ska Team Sportia få sälja sportutrustning till ortorektikern? Ska SMS-lånebolag få existera, då många av deras kunder är de som egentligen inte borde vara det? Et cetera. 

”Det är inte samma sak, för hade alkohol ’skapats’ idag hade det, likt narkotika, varit olagligt”, hävdar någon. Det håller jag med om, men nu är situationen som den är. Vidare har människan alltid brukat någon sorts form av substans, precis som hon alltid har ägnat sig till något sorts spel och dobbel. Förbjud det och efterfrågan kommer öka, ty detta vittnar historien om, vilket t.ex. Al Capones framväxt under förbudstiden visade.

Jag hoppas att min poäng om att det i mer eller mindre allt finns ett personligt ansvar hos individen. Beträffande om alkohol, tobak med mera ska vara lagligt eller ej är det en mycket bra och viktig fråga, men inte temat för detta inlägg. Den bör och ska diskuteras – men inte i detta inlägg. 

De som lider av alkoholism eller har andra problem relaterat till alkohol blir ofta stigmatiserade av samhället, men även ibland, nära och kära. Dels skäms de, dels upplever de att de ej får det stöd och den hjälp de är mycket beroende av. Följden blir ofta att konsumtionen mer ökas än minskas, vilket är inget annat än hemskt och tragiskt. De skyddsnät som ska finnas finns inte. På tal om nämnde tema kan jag rekommendera avsnittet om den svenska vårdkrisen av P3 Dystopia.

När ansvarig för Trade Venue hörde av sig och frågade om jag ville skriva om Kontigo Care var jag först avig, då jag själv ej investerar i bolag som inte delar ut. Dock väcktes mitt intresse ju mer jag läste på.

Kontigo Care, grundat 2013, är ett forskningsbolag inriktade mot digitala lösningar inom vård och omsorg. Bolaget har utvecklad en plattform för digital mobilvård som möjliggör diagnos, vård och eftervård av personer med alkoholberoende. Produkterna säljs via olika varumärken runtom den nordiska marknaden. 

På bolagets hemsida finns mycket bra och lättillgängliga fakta. Bland annat kan man läsa ”VD har ordet” samt se en lättillgänglig och informativ video med mera

Kontigo Care aktie

VD sedan 2019 är Ulf Kindefält. Tidigare har han varit chef för affärsområdet Patient Care & Monitoring solutions på Philips Health Systems. Jag fick äran att ha ett samtal med honom och ställde då några stora, likväl för såväl nuvarande som potentiella investerare, viktiga frågor. Dessa var: 

  • Vilka tre skäl finns det för att investera i Kontigo Care?
  • Vilka är de främsta, närliggande triggers för bolaget?
  • Vilka är de främsta och mest svåra utmaningarna framgent?

Jag har gjort mitt yttersta att summera hans svar nedan. 

Vilka tre skäl finns det för att investera i Kontigo Care?Kontigo är ett bolag som levererar en unik SaaS-lösning för ett område inom sjukvården som har stora resursbrister. På sikt måste vården och i synnerhet denna del införa och nyttja digitala redskap för att kunna leverera rätt insats till rätt person i tid, dvs. ett samspel mellan digital monitorering på distans och digifysiska möten och vanliga möten. Att mäta följsamhet, mående, känslor och kombinera det med nykterhetsmonitorering av alkohol - och senare droger - är väldigt väl lämpad för digital vård med en egeninsats på distans. Bolagets digitala biomarkörer och återfallsprevention gör lösningen unik. Stora pengar kan sparas för kommunerna eller huvudmannen som idag är ansvarig för att bekosta kostsamma behandlingshemsplacering och avgiftningar utöver de samhällsbesparingar som görs genom att individer kan behålla arbetet, betalar skatt, behålla vårdnaden om barn och i helhet belastar vården mindre. Vidare kan vårdgivaren hantera fler klienter effektivare med samma resurser vilket skapar högre produktivitet.

Vilka är de främsta, närliggande triggers för bolaget?Här lyfter VD upp bland annat de just nu pågående kliniska studierna, vilka är i sitt slutgiltiga skede. Vidare lyfts framför allt nya, strategiska ramavtal med stora kommuner/städer fram samt den kommande lanseringen av drogapplikationen.

Vilka är de främsta och mest svåra utmaningarna framgent?
Det finns flera utmaningar och här uppskattar jag att Kindefält var så öppen och transparent som jag önskar att se. En faktor som han lyfter fram är avsaknaden av ersättningssystem i sjukvården för digitala verktyg. Utöver nämnda lyfts svag politisk styrning och svagt tryck för att utveckla vården och nyttja digitala möjligheter (gäller Sverige, men även de flesta länder) fram. En viktig faktor är även övergången av huvudmannaskapet för beroendevård och mental hälsa till regional vård. Denna är just nu i en pågående process, men kommer att ta tid mätt i snarare år än månader. Detta kan innebära att större volymer, men även att nya relationer måste byggas. Således arbetar bolaget strategiskt för att bygga dessa inom t.ex. primär- och specialistvård. Hur detta kommer fungera framöver är osäkert.

Slutligen lyfts den ovan nämnda drogapplikation fram. Kindefält betonar att det är viktigt att projektet lyckas. Det kliniska vårdinnehållet och möjlighet till att skapa motivation för individen är stora möjligheter, men måste förstås anammas och implementeras i nya arbetssätt och processer.

En tjänst rätt i tiden?
Jag tycker det är bra att allt fler verktyg, tjänster och så vidare för människor i behov utvecklas. Jag tror tyvärr att det välfärdssamhälle som Sverige historiskt kunnat stoltsera sig som lever på sista versen i och med alla utmaningar med bland annat demografi och teknisk utveckling. Allt fler lever längre. Allt fler (unga) har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Allt fler jobb kan utföras antingen på distans (globalisering) eller av datorer/artificiell intelligens. Allt fler blir då beroende av alla de sociala och ekonomiska skyddsnät staten historiskt har tillhandahållit, men som nu ej kan erbjudas med samma kvalitet i och med mindre skatteintäkter. Upprepa generationen efter generation och Sverige är snart som USA; något krasst, likväl träffande – ”var man för sig själv”.

Jag äger ej aktier i bolaget, men uppmuntrar dess produkter och tjänster. För de som har fått intresse för bolaget rekommenderar jag dels ovan länkar, dels att maila IR alternativt Kindefält för att få bästa möjliga faktaunderlag. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.