21 Dec, 2023

Kronan stärks – var ej rädd att investera i utlandet

Uppdaterad:
21 Dec, 2023

Jag är främst aktiv på twitter och här har jag de senaste veckorna i allmänhet, men sedan senaste FED-beskedet, som följdes av ECB, Riksbanken, Bank of England och flera andra (ex. Norges centralbank), i synnerhet läst flera som noterar den svenska kronans förstärkning och därefter skriver att de främst avvaktar att investera i USA och övriga länder bortom Svea Rikes gränser. 

Jag är ingen makroekonom och hur valutor utvecklas och handlas kan jag föga om. Dock vet jag att en valuta till mångt och mycket kan ses som ett derivat på hur omvärlden värderar ett visst land. Ett välskött land med bra finanser, god samhällsekonomisk ordning, utveckling et cetera brukar ofta premieras, medan vice versa är gällande. 

Oavsett om nuvarande trender är här för att stanna, eller om det mer rör sig om en sorts mean reversion är upp till var och en att besluta, men om det rör sig om sistnämnda samt faktum att den svenska kronan i ett längre perspektiv konsekvent har tappat torde en slutsats vara att det ur ett valutaperspektiv just nu är mer attraktivt nu att investera i utlandet(?). Jag har tidigare skrivit att jag utgår från att när dollarn försvagas kommer de amerikanska bolagens aktiekurser att stiga, vilket vi kunnat se de senaste veckorna. Många bolag är globala och med lägre dollar stärks flera koncerners marginaler, då de inte ”förlorar” på all försäljning/alla intäkter som kommer utifrån USA.

Dollarn har minskat,  men Nikes, för att ta ett amerikanskt bolag som exempel, aktiekurs har stigit mer än förstnämndas minskning. Således är svenska aktieägare av Nike nettovinnare, om än att en viss avkastning förlorats på grund av USD:s försvagning. Emellertid måste det betonas att i långa loppet torde aktien vida trumfa valutan, eller hur? Vad tror du mest på – bolagets stigande vinster över (lång) tid – vinster som driver aktiekurser, eller att valutan leder utvecklingen i kursen? Exakt.

När nu dollarkursen har tappat lite mark, om än att den fortfarande är hög relativt flera andra valutor, betyder det att Nikes marginaler inte drabbas lika hårt. Fortsättningsvis kommer en lägre dollar leda till att importerande länder, såsom Sverige, inte importerar lika mycket inflation. Allt annat lika kommer detta dels leda till lägre inflation i Sverige, dels kapitalstarkare kunder. Med en större plånbok och en fortsatt önskan att äga Nikekläder och/eller skor är sannolikheten för ökad försäljning stor.

Därtill kan en lägre dollar göra att bolaget/bolagen blir mer beredvilligt att satsa och investera i fabriker, produktion och utveckling i USA, då det är något mer gynnsamt nu än för bara sex månader sedan. Detta betyder arbetstillfällen, vilket betyder starkare konsumenter och så vidare, likt ringar på vattnet. 

Som framkommer är Nike lika drabbade som svenska exportbolag, såsom Atlas Copco, Sandvik och Volvo, är gynnade. Svenska bolag främjas av svag krona och stark dollar, då de har mest tillverkning i Sverige eller i länder med relativt dollarn svaga valutor, medan en majoritet av alla deras intäkter är i dollar. Således bli vinsterna dopade då de räknas om till svenska kronor.

En svagare dollar är således inte per definition något dåligt. Världens största bolag finns i USA och ska de klara av att växa med samma lönsamhet likt respektives historik kommer de vara tvungna att höja sina priser för att möta dollars styrka. Detta slår mot alla globala konsumenter. 

Vad mer eller mindre alla önskar är en lagom stark dollar som inte skadar marginalerna allt för mycket och som gör att kunderna förmår att vara köpstarka. En rimligt värderad dollar betyder mindre kostnader för bolag som producerar i dollar, eller är skattepliktiga i USA, vilket i sin tur bland annat ökar sannolikheten för en mer friktionslös tillväxtresa kommande år. 

I långa loppet är det vinster som driver aktiekurser. För (ökade) vinster behövs dels tillväxt och därmed intäkter, dels marginaler. Balansgången mellan dessa är och förblir bolagens stöttepelare och som alltid beror det mesta på ledningens kompetens och varornas/tjänsternas kvalitet. Dock finns alltid valutan där, som ett spöke. 

Ja, den starkare kronan påverkar din avkastning gällande utländska innehav samt internationellt inriktade fonder, men mer i det korta perspektivet givet att bolagen förmår att växa och öka sina vinster. 

Fokusera på bolagen, inte valutakursen. Ta absolut med den i ditt beslut, men grunda inte för mycket på denna enskilda faktor.

På tal om något helt annat vill jag tipsa om den intervju jag genomförde med Investors (i maj avgående) vd, Johan Forssell. Artikeln publicerades igår, onsdag, och är olåst/öppen och du finner den här (ingen affiliate eller sådant trams). 

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.