24 Oct, 2023

Planerade inköp november

Uppdaterad:
24 Oct, 2023

Tiden tycks gå snabbare och snabbare ju äldre jag blir. Kanske beror det på att jag befinner mig i ett (arbets)flow och allt och inget går av sig självt? Upplevelsen till trots är de mer objektiva fakta att det vankas en ny månadslön och därmed reflektioner kring hur de sparade medlen skall fördelas i portföljen.

Det finns flera bolag som just nu lockar lite extra. Bland annat är jag inte främmade att öka i Inwido efter dagens (24/10) relativt starka rapport – en rapport jag dessutom täckte för Aktiespararna. Som jag skriver i summeringen och kommentarerna bidrog förvärvet av Sidey Group mycket till de relativt starka siffrorna, men detta till trots visar bolaget att de har en förmåga att dels verka proaktivt (b.la. via uppsägningar) för att hålla nere sina kostnader, dels tar de successiva steg mot en ökad och förbättrad lönsamhet, om än att verksamhetsområde Skandinavien och Vösteuropa (exk. förvärv) fortfarande är likt en vagel i ögat.  

Vad som även bedöms positivt i Inwido är dess starka finansiella position, som förvärvet till trots enbart har en nettoskuldsättning motsvarande 1,1 x EBITDA, vilket är klart under högsta nivån på det finansiella mål bolaget satt om att det viktiga nyckeltalet inte, med undantag för avvikelser, får överstiga 2,5 x EBITDA. 

I och med de skakiga tider som just nu råder är det extremt svårt att skissa på en vinst oper aktie för 2024, men utgår jag från en VPA om intervallet 12,2 – 12 kr blir det till en kurs om 108 kr ett P/E-tal om 8,8 – 9, vilket är lågt såväl i relativa som absoluta mått mätt. Mycket kan och kommer att hända, men jag bedömer bolaget uppnå de kvalitativa delar jag främst fokuserar på, om än att jag alltid är avig till en (tillfällig?) ökad skuldsättning.  

Likt tidigare månader kommer jag även öka i Investor, som fortsätter att handlas till en aptitlig rabatt. Dock är jag fullt införstådd med att mycket hålls uppe av Atlas Copco, som till en kurs om 119,8 kr/aktie värderas till P/E 22,6 och EV/EBIT 18,4. Detta är relativt historiken något högt och än högre om samma siffror ställs och jämförs med konkurrenter såsom Sandvik. Kanske är Stockholmsbörsens klenod värd denna premievärdering? 

Jag såg att jag inte heller är ensam om tankar att öka i det anrika investmentbolaget med anor tillbaka så långt som 1916, då såväl avgående vd, Johan Forsell, som ytterligare två chefer idag ökat sina innehav med 2 miljoner kronor respektive 1 miljon kronor samt 492 000 kronor. Mätt i bäst avkastning hittills under 2023 ligger Investor just nu på andra plats, endast besegrad av Industrivärden.

Latour fortsätter locka, men en eventuell ökning här är först avhängig Assa Abloys rapport, som släpps på onsdagen den 25:es morgon. Att Tomra föll på sin rapport gör att rabatten minskar och skulle även Assa Abloy göra Mr. Market missnöjd tror jag att Latours aktie (och rabatt) kan minska än mer. 

Som du märker tycks mitt resonemang göra gällande att jag ämnar försöka mig på att tajma marknaden, men så är ej fallet; ty allt jag vill är att syna korten innan jag tar mitt beslut. Då jag redan har en relativt stor exponering mot nämnda investmentbolag skulle det inte vara jordens undergång om det ej blir en ökning denna månad.

Jag kommer fortsätta avsätta lite medel i ett par ETF:er, som just nu är under uppbyggnad. Några av de som jag under året börjat fördela mitt sparande till är Xact Sverige, Vanguard FTSE Dvlp Asia PC ex JPN samt Invesco 500 High div

Jag har ingen brådska. Jag upplever ingen press, eller stress. Det kommer alltid komma och finnas lägen och ofta tenderar vi alla att fastna i nuet; denna dag, denna timma, denna minut och denna sekund. Att klara av att ta ett steg tillbaka och låta tillfällen komma till dig, istället för att du ska jaga (inbillade) sådana är viktigt för att inte riskera att hamna i s.k. snegungor. 

Inget av ovan text ska ses som investeringsråd. Viktigt är att du ska utgå från dig och din egen analys, placeringshorisont med mera. Alla har vi olika investeringsstrategier och att oaktat ta rygg på någon är något som i det längsta ska undvikas. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.