10 Oct, 2023

Risk, volatilitet och osäkerhet

Uppdaterad:
10 Oct, 2023

De senaste två, tre åren har karaktäriserats av en tämligen hög volatilitet. Orsakerna är flera, såsom ett pandemiutbrott, återhämtning från detsamma, en total omställning från expansiv till restriktiv penningpolitik, låga- och till och med negativa räntor som, likt en av Oividus’ metamorfoser, förbytts till positiva i en inte så ofta sedd hastighet samt ett hemskt tillika förödande krig. För många är volatilitet detsamma som risk, men inget kan vara mer fel givet att du är applicerar en långsiktig placeringsstrategi.

Att en aktiekurs snabbt och kraftigt går upp och ned, ned och upp likt vore den en jojo beror oftast på allas vår nyckfulla Mr. Markets dagshumör. Mår han bra är kurserna ofta stigande. Mår han mindre bra och ej fått i sig sitt Prozacpreparat är vice versa gällande. Sällan finns något fundamentalt bakom de dagliga, veckoliga och till och med, ibland skall tilläggas, kvartalsvisa rörelserna. Vet- och kunskap om de psykologiska aspekter – börspsykologi – som kan triggas igång vid tillfällen likt avhandlade bör bedöms som essentiellt. 

Jämför med en kirurg, Louis, som läst allt och inget, träffat alla och ingen som är något inom sektorn, studerat vid såväl Harvard som Oxford, för att inte förglömma MIT, och ska operera en patient. Kunskapen och vetskapen hos förstnämnda är hög, men mitt under ingreppet börjar vissa instrument att skrika och blinka. EKG:t slutar visa den annars så harmoniska rytmen; pulsen fallerar; bröstkorgens rörelser upp- och ned avtar… Louis vet, djupt inom sig, att han vet vad som ska göras, men i och med den panik han drabbats av; den press, stress och därmed osäkerhet tillika letargi som slagit honom i bojor förmår han ej lyfta ett finger. 

”Vad ska vi göra, doktorn!?”

”Ehh…”

”Vad!? Vad sa du!? EKG minskar, blodtrycket…”

”Ehh… öka…öka…ehh…”

Et cetera

Översätt till finansmarknaden i allmänhet, men rollen som investerare i synnerhet; du kan ha en enorm kunskap om hur att räkna och beräkna allt, såsom en DCF till att prognostisera hur ROIC kommer utvecklas framgent, men vad spelar alla dessa förmågor för roll om du drabbas av panik när volatiliteten gör sig gällande? När du blir så rädd, stressad och pressad att du säljer för att du bedömer ”… risken vara för hög.”?

Nej – volatilitet är inte risk. Risken är i bolaget/de bolag du äger. Risken ligger i hur ledningen väljer att exekvera enligt sina mål. Via detta kommer jag/vi (om du ännu är med på resan) även in på att flera innehav betyder lägre risk. Det är en sanning med modifikation, då möjligheten med att hinna med att hålla sig à jour i samtliga innehav minskar för varje nytt du adderar till portföljen. Absolut minskar risken med att vara exponerad mot ett, eller ett par bolag, men vänligen begrunda att risken torde vara lägre om du äger och följer ett fåtal bolag ned till minsta lilla dammkorn. Visst kan oväntade händelser, så kallade ”svarta svanar”, inträffa, såsom ett krig och med ens är bolagets halva marknad borta, men dessa är omöjliga(?) att fullt ut förutse.

Som framkommer är risk tvetydigt och som ofta finns inget korrekt och fört alltid gällande svar. Emellertid vill jag slå ett slag för att volatilitet är allt annat än risk givet att du inte är en daytrader. 

  • Risken finns hos och inom dig (dina kunskaper, förmågor samt ditt psykes styrka/svaghet).
  • Risken finns i bolagens fundamentala utveckling/organisation.
  • Risken finns och kommer från konkurrensen.
  • Risken finns i de så kallade svarta svanarna.

Lite kunskap betyder osäkerhet, osäkerhet betyder risk för mindre bra aktioner. I min andra bok om börspsykologi, med det fantasilösa namnet MER Börspsykologi, knyter jag an till Frank Knight (1921) och dennes alster Risk, Uncertainty and Profit. ”Uncertainty must be taken in a sense radically distinct from the familiar notion of Risk, from which it has never been properly separated ... The essential fact is that ’risk’ means in some cases a quantity susceptible of measurement, while at other times it is something distinctly not of this character; and there are far­reaching and crucial differences in the bearings of the phenomena depending on which of the two is really present and operating ... It will appear that a measurable uncertainty, or ’risk’ proper, as we shall use the term, is so far different from an unmeasurable one that it is not in effect an uncertainty at all.”

Även här görs det synligt vad som är och inte är risk och att ha kunskap om dels dess definition, dels om hur hjärnan ofta lurar oss att tolka och definiera begreppet annorlunda bör inte tas på med lättja, snarare tvärtom. 

God riskjusterad avkastning på dig!

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.