1 Mar, 2024

Skogssektorn – köp när blodet flyter?

Uppdaterad:
1 Mar, 2024

Som grupp presterade skogs- och massabolagen bra avkastning till sina respektive aktieägare under åren fram till och med 2021. Sedan dess har tillväxten mattats och detta har även setts i aktiekurserna. Emellertid är historik en sak, framtiden en annan och kanske är kommande månader ett gyllene tillfälle att ta en position?

En sektor på dekis
Den svenska och finska börsen har en relativt andra börsen rik flora av skogs- och massabolag. Här finns bland annat UPM-Kymmene, Stora Enso, SCA, Billerud, Holmen, Nordic Paper och Rottneros.  Samtliga av dessa har presterat mycket sämre jämfört med OMX SGI under de senaste 12 månaderna, om än att vissa gick bättre än den finska börsens OMX H25 – ett index som föll med cirka 10 % under 2023.

 

”Resultatet i fjärde kvartalet på –100 miljoner kronor var en besvikelse och tyngdes av lägre massapriser i USD, högre rörliga kost­nader samt det årliga underhållsstoppet i Vallvik”, skriver Rottneros vd, Lennart Eberleh och han är inte ensam. Den fortsatta motvinden i marknaden ”… påverkade särskilt Packaging och Wood Products. Koncernförsäljningen minskade med 24 procent i årstakt till 2,2 miljarder euro, med låg efterfrågan som ledde till minskade leveranser och lägre försäljningspriser i alla divisioner utom divisionen Forest”, skriver Stora Ensos vd, Hans Sohlström i bolagets rapport från den 1 februari. 

Omstruktureringsinsatser
Under 2023 avslutade Stora Enso sitt omstruktureringsprogram, som bland annat inbegrep en uppsägning av 1 150 anställda. Programmet gav en ökning av det årliga operativa rörelseresultatet på €110 miljoner och omfattade 1 150 uppsägningar. Knappt hann det med att avslutas innan koncernen i samband med årsbokslutet lanserade ett nytt besparingsprogram med målet att öka det årliga operativa rörelseresultatet med 80 miljoner euro. Åtgärderna i det nya programmet kan innebära att personalstyrkan minskas med cirka 1 000 anställda.

Även Billerud har ett kostnads- och effektiviseringsprogram rullande och det kommer fortsätta in på 2024. Till exempel kommer koncernen att lägga om och optimera sin struktur för utgående logistik i Europa och till det fortgår processen att minska personalstyrkan med 350 tjänster – insatser som bedöms ge strukturella besparingar redan i år.

En botten skönjas?
Under stora delar av 2023 har majoriteten av sektorbolagen vittnat om ogynnsamma valutaeffekter, höga lagernivåer, ofördelaktiga trä- och massapriser med mera, men i rapporterna för 2023 års fjärde kvartal tycks en ljusning ske. Billeruds vd, Ivar Vatne, skriver att han och de anställda är ”…fortsatt optimistiska om att volymerna kommer att börja återhämta sig. Kundernas lageravveckling är i stort sett över, vilket bör ge oss ett tydligt lyft.”

Något liknande, om än mer försiktigt är utsiktsorden från Sohlström på Stora Enso. Framgent ser de en fortsatt utmanande marknad, som kan störas än mer om nuvarande konflikter i både Ukraina och Mellanöstern eskalerar. Men han ser också att det finns några positiva tecken som till exempel  stigande massapriser, sjunkande globala massalager, mindre lagerminskning av kunder och lägre inflation och ränta priser.

Studerar vi UPM:s och Nordic Papers rapporter är det samma andemeningar som kommuniceras. Vd för Nordic Paper är Anita Sjölander och mot slutet det fjärde kvartalet samt början av innestående kvartal ”…har signaler börjat inkomma om ett något mer positivt marknadsläge inför 2024.”

Historiskt låga värderingar
Flera av avhandlade bolag handlas till låga värderingar. Holmen handlas i skrivande stund till P/E 18,1 och EV/EBIT 14,6, medan SCA och Nordic Paper handlas till P/E 28,2 och P/E 6,9 respektive EV/EBIT 23,4 samt EV/EBIT 5,8. Det rör sig förvisso inte astronomiska avstånd till de historiska värderingarna, likväl handlas flera aktier nu till relativt billigare kurser.

Givet kommunikationen från bolagen samt med förbehållet att inget oväntat inträffar kan kommande månader vara en bra tid att botanisera bland bolagen för att initiera en position för när den underliggande tillväxten tydligt är tillbaka. Det är svårt att nå överavkastning om du (enbart) investerar i vad som är populärt och i ropet nu, utan för att prestera bättre än jämförelseindex måste du ligga före marknaden. Just nu dömer nämnda ut skogs- och massasektorn, men var säker på att fördömandet kommer att bytas ut till lovord.

OBS - ännu pågår bokrean och du finner mina böcker i såväl förlagets shop som på Adlibris som Bokus.

 

d
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.