24 Jun, 2023

Största innehaven juni 2023

Uppdaterad:
24 Jun, 2023

Jag får relativt ofta frågor om portföljen och som jag skrivit tidigare är jag relativt restriktiv med att dela den. Detta främst då jag vet att jag har många elever som skuggföljer mig och jag vill inte att de såväl medvetet som undermedvetet och oreflekterat ska ta rygg på mig, ty jag är inte den som någon ska ta rygg på. Samma gäller alla andra, speciellt nytillkomna investerare – ta ej rygg på någon. Inspireras, ja. Dra lärdom, ja, men ta aldrig oreflekterat, godtroget och naivt rygg på person/anonym profil X. Jag hoppas att nedan redovisning enbart ska ses som för vad det är, nämligen en redogörelse. Kanske kan inspiration fås och det är såklart positivt. I övrigt ska du, alla och envar göra sin egen analys och utgå från sig själv, sin egen ekonomi, placeringshorisont et cetera. 

I långa loppet är det få som klarar av att slå det breda index. Förvisso har jag hittills, sedan övergången från husbanken till Avanza 2014, lyckats prestera bättre än OMX SGI, men kommer försprånget bestå om tre, fem och tio år? Ingen vet, men givet vad all forskning säger är sannolikheten tämligen låg. Riktigt låg.

Jag är något annorlunda relativt många andra småsparare, då jag alltid mäter portföljsvikt i investerat kapital och inte i dess nuvarande värdering. Förstå mig rätt, för visst observerar jag nämnda, men mitt mått är i investerat kapital då detta är pengar jag tjänat och investerat, medan värdeökning är pengar jag ej har/hade innan och följaktligen inte heller är något annat än en orealiserad vinst. Det finns för- och nackdelar med alla metoder och tillvägagångssätt, men detta fungerar för mig.

Senast jag redovisade delar av portföljen var i december och sedan dess har lite ändrats. 

Topp fem – investerat kapital
Handelsbanken
Investor
Sampo
Industrivärden
Ogunsen

 

Topp fem – nuvarande värde
Investor
Beijer Alma
Industrivärden
Ogunsen
LVMH

Jag ämnar fortsätta skala mig in i några av ovan, men desto mer i Nintendo, Moncler samt min flora av övriga investmentbolag, såväl de noterade i Sverige som på utländska marknader givet att substansrabatten bedöms tillfredsställande. Emellertid har jag ingen press eller stress, utan vet vikten av att låta allt ta sin tid. Sittfläsk, pris kontra värde, befintlig nedsida kontra potentiell uppsida et cetera är ständigt i fokus. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.