16 May, 2024

The Wal-Mart Effect

Uppdaterad:
16 May, 2024

Det har inte blivit så mycket bokläsande som jag önskat den senaste tiden. Dels är det tider för nationella prov (och därefter betygssättning på kurser), dels har jag mitt bokprojekt. Förvisso blir det mycket läsning i och med nämnda, men det är mer referenslitteratur och i många fall omläsning än något annat. Jag har dock hunnit med att avsluta en bra och vad jag tror är en bok som många kan finna intresse av.

Charles Fishman släppte 2006 en bok med titeln The Wal-Mart Effect: How the World's Most Powerful Company Really Works--and How It's Transforming the American Economy och boken fick och fortsätter få positiva recensioner. Det är en intressant bok som tar läsaren med på en fascinerande resa in i den komplexa världen av detaljhandelns jätte, Wal-mart. Fishman avslöjar det enorma inflytandet som detta globala företag har på det amerikanska samhället i dess allmänhet och ekonomin i synnerhet.

Jag tror att Fishman är en relativt okänd figur för de flesta, framför allt här i Svedala, medan vice versa är gällande i USA, framför allt för de som är verksamma inom näringssektorn. Fishman är en prisbelönt journalist och författare som är känd för sin omfattande rapportering om företagsvärlden och dess inverkan på samhället. Nämnda har arbetat för publikationer som Fast Company och The Washington Post, där han bevakade ämnen som teknik, affärer, arbetskraft och miljöfrågor.

Genom att skildra Wal-mart's historik och tillväxt från sin blygsamma början till att bli världens största företag visar Fishman hur dess affärsmodell har förändrat hur vi handlar, hur produkter tillverkas och hur företag konkurrerar. Det blir både blandning av djupgående forskning och berättande journalistik och därmed blir läsupplevelsen tacksam. Det är med det angreppssättet som boken utforskar de olika aspekterna av Wal-mart's verksamhet, inklusive dess påverkan på lokala ekonomier, anställningsförhållanden, produktpriser och tillverkningsprocesser.

Vidare belyser författaren också de komplexa moraliska och sociala frågor som uppstår när ett företag av Wal-mart's omfattning och makt utövar sitt inflytande över samhället – något som är lika aktuellt inom bland annat AI-sektorn. Genom att granska både dess framgångar och kontroverser ger The Wal-Mart Effect… läsaren en förståelse för den moderna detaljhandelns utmaningar och konsekvenser.

Skildringarna är relativt medryckande och gav mig en vidare förståelse hur ett enda företags gigantiska närvaro kan forma och omforma det ekonomiska landskapet - och våra liv. 

Wal-mart har varit ett tacksamt bolag att över en längre tid äga. När jag använder mig av den tacksamma tjänsten Börsdata framkommer att bolaget ökat sin omsättning med ett snitt om 5,2 % de senaste tio åren. Fortsättningsvis har vinsten samt eget kapital ökat med 1,7 % respektive 2,9 %. De två sistnämnda är inga siffror som får en läsare eller investerare att gråta av glädje(?), eller tappa hakan(?), men i och med bolagets än längre stabila historik samt dess exponering mot dagligvaruhandel har aktien likväl förärats med premievärderingar. Sagt med andra ord har Mr. Market mer ofta än sällan haft ett mer förlåtande än dömande förhållningssätt. 

Lönsamheten är inte heller den något som får det att ryckas i mungiporna, men även här tycks en stabilitet utkristallisera sig. Koncernens ledning är dock duktig på att skapa avkastning på koncernens tillgångar, men också på det investerade kapitalet.

Studeras balansräkningen bedöms den vara i ett gott skick med en nettoskuld genom EBITDA om 1,4, väl enligt historiken. Detsamma gäller även soliditeten, som på rullande tolv månader uppgår till 33,2 %. Snittet för de senaste fem respektive tio åren är 32 % samt 35 %.

Beträffande utdelningar har de varit i stigande trend de senaste tjugor åren. Snittet på årliga höjningar under samma period är 1,9 %, vilket är lågt i såväl absoluta som relativt andra sektorbolags tal. Likväl rör det sig i alla fall om höjningar. Utdelningsandelen är god och ”bara” 40 % av vinsten samt det fria kassaflödet delas ut. Således finns fog att utgå från att bolaget kan dela ut även om det skulle bli ett, eller ett par mindre bra verksamhetsår.  

Jag äger ej aktier i WMT. Jag lockas till sektorn, men är inte beredd att kasta pärlor efter svin när en aktie kostar $64, vilket ger ett P/E-tal om cirka 32. Idag, den 16 maj, släppte bolaget sin kvartalsrapport.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.